Wikje Schoon

De manier waarop we kijken is voor mij een doorlopende draad in mijn werk. Hoe kijken we, en wat zien we eigenlijk? Hebben we oog voor alleen mooie dingen of ook het onwenselijke?

Ik verbeeld vooral datgene wat we eigenlijk niet willen zien of waar we gewoon aan voorbij kijken. Onderwerpen als angsten, maatschappelijk onrecht of de consequenties van al dan niet politieke keuzes zitten verstopt achter een ogenschijnlijk mooie façade.

Ik gebruik een beeldtaal en techniek die normaliter gebruikt wordt om de schoonheid van het leven uit te drukken. Ik doe dit zodat het werk mooi of soms zelfs lief lijkt maar in de kern datgene waar we voor wegkijken uitdrukt.

De personages die ik hiervoor gebruik zijn altijd fictief. Qua technieken werk ik voornamelijk figuratief en-taille direct in steen, af en toe gietwerk in kunststoffen en brons.

Henk Rusman

Alles is structuur en ordening
Uit het oeuvre dat Henk Rusman tot nu toe heeft opgebouwd, rijst het beeld op van een ordenende geest. Elementaire wiskundige vormen als vierkant en cirkel vormen de basis van zijn onderzoek naar wetmatigheden van deling, herhalingen en ritmiek. Keer op keer levert hij het bewijs dat een constructivistische aanpak vindingrijkheid niet hoeft uit te sluiten.

In zijn objecten combineert hij het denken in materie en maatvoering, met het onvermoeibare zoeken naar verrassende invalshoeken. Met zorg, aandacht en toewijding bouwt hij zijn beelden op en komt dan tot oorspronkelijke vormen, die ingenieus en geraffineerd zijn geconstrueerd en een bijzondere interactie aangaan met de ruimte waarin ze geplaatst zijn.

Beleving
Een inspiratiebron voor hem is de omgeving zoals we die beleven: vormgegeven landschappen, stedelijke situaties en structuren van groeiprocessen om ons heen.
Het beleven van de vorm speelt altijd een rol bij het zien van zijn beelden. Zo kunnen de kleine beelden, ondanks hun strengheid, als intiem en poëtisch worden ervaren, terwijl de monumentale werken in de publieke ruimte nadrukkelijker uitnodigen om vorm en ruimte fysiek te beleven.

Rusman: ´In opdrachtsituaties probeer ik met mijn bijdrage een meerwaarde te geven/ leveren aan de ruimtelijke inrichting, waarbij het kunstwerk wezenlijk bijdraagt aan de identiteit van de omgeving.’
In zijn autonome werk zoomt Rusman nadrukkelijker in op maatverhoudingen, structuren en herhalingspatronen als een abstracte verbeeldingskracht.

Henk Rusman
Polakkenweg 3
9422 BP Smilde
Telefoon     06 5421 1624
E-mail          h.rusman@planet.nl
website      www.henkrusman.nl

Fokko Rijkens

THE ARKADI MONASTERY / RESTORATION II 2020 . Olieverf op linnen – 150 x 100 cm
THE FUTURE / RESTORATION III 2020 . Olieverf op linnen – 150 x 100 cm

Op zoek naar de gelaagdheid niet naar de eenvoud.

Al ver voor de studie aan Minerva had mijn werk een verhalend en vervreemdend karakter. Deze beeldtaal heb ik, toen ik instapte in het 3e jaar, onder begeleiding van mijn docenten Wout Muller/ Matthijs Röling en Ger Siks verder uitgediept. 

Mijn ontwikkeling gaat nog steeds door, nu ook middels mijn contacten met leden van de Neue Leipzigerschule. 

Op zoek naar hoe die gelaagdheid van ons bestaan weer te geven.

De laatste jaren schilder ik de bijzondere serie “MESSAGE”. Het zijn portretten van “gewone” Nederlanders die een Message bekijken op hun smartphone. De laatsten uit de serie zijn de portretten van 2 IC-verpleegkundigen. MESSAGE XVI doet mee aan “Painting of the Year 2020”. MESSAGE XV, een zelfportret, werd in 2018 genomineerd door Stichting De Nederlandse Portretprijs.

MESSAGE XVI 2020. Olieverf op linnen – 50 x 70 cm

Wandschilderingen

Provinciale opdracht Drenthe: 600m2 wandschildering – Fietstunnel “De Onlanden” 2019 – Acryl op beton

Al tijdens mijn studie heb ik ervaring met wandschilderingen (meegeholpen met ”RUG” wandschildering M.Röling-W.Muller)  de laatste die ik heb gemaakt is tevens mijn grootste wandschildering.  600m2 Fietstunnel (in de Onlanden) die ik in 2019, in opdracht van de Provincie Drenthe, schilderde en is een kunstwerk van mij waar je letterlijk in wandelt of in rijdt… je wordt omringd door de bekende visuele elementen van mij (mensen in boot/smartphone etc.)

Naast lid van het Drents Schilder Genootschap ben ik ook lid van de QuasiRealisten. Vanuit de Stichting KC CONZEP heb ik als voorzitter inmiddels vele exposities georganiseerd: Immanence 30 Europese Realisten/ Woord en Beeld (over de Drentse dichter Peter vd Velde), het podium voor jonge kunstenaars en musici Manifestatie JONG, etc.

 Over mijn schilderijen: “De realiteit is de meest geweldige inspiratiebron voor mijn kunst”

Als kunstenaar kun je mij het beste omschrijven als “Signalerend Realist”, ik geef met mijn werk de essentie weer die ik in de wereld om zich heen signaleer. Vaak met een vooruitziende blik …. 

Jowan Remmig

Jowan Remmig is een veelzijdig kunstenaar die zich niet laat begrenzen door één bepaalde discipline. Hij verzamelt de meest uiteenlopende voorwerpen, variërend van vogelbotjes tot oude teksten, die hem inspireren tot het creëren van een kunstwerk. Hij maakt collages, etsen, steendrukken en werken in olieverf en combineert deze technieken. Structuur en herhaling zijn twee hoofdbegrippen in zijn werk.
In de structuur van een gevonden voorwerp zit vaak van nature herhaling. Dit inspireert Jowan om te komen tot een boeiend concept. Jowan is te vergelijken met een componist, die uit de bestaande muzieknoten een nieuw muziekstuk componeert. Hij verzamelt eerst allerlei “bouwsteentjes” om daarmee nieuwe beelden, werkelijkheden te scheppen. De resultaten hiervan zijn verrassend en onvoorspelbaar en daardoor juist aantrekkelijk.
In het eerste jaar van Academie Minerva zei docent-kunstenaar Ger Siks het volgende tegen mij: “Ik geef je een opdracht, je weet het altijd naar je eigen hand te zetten. Altijd ben ik benieuwd waar je mee aan komt zetten. Je bent een escapist, een estheticus en een eclecticus.” Hij had het niet beter kunnen zeggen. Ik gebruik wat ik vind en zie wat er ontstaat. Ik werk niet volgens een vooraf opgesteld plan. Klein, subtiel en verstild, dat is mijn streven. Een zoektocht naar de schoonheid.
Schoonheid is een harmonie tussen alle delen in welk object dan ook, zodanig geproportioneerd en samengevoegd, dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd, zonder er afbreuk aan te doen” (Leon Battista Alberti (409-1472).

Albert Rademaker


In november 2010 werd ik
verrast met de toekenning van
de Culturele Prijs van Drenthe.

Ter gelegenheid hiervan verscheen
Het Rademaker-handschrift, een
boekwerkje met een representatief
overzicht van ruim veertig jaar werk.

Een gelijknamige expositie – aangeboden
door Cultuurlijk Aa en Hunze – werd
samengesteld uit een selectie van
origineel drukwerk in diverse
verschijnings-vormen. Op panelen
werden combinaties van bestaand werk
in een nieuwe vormgeving getoond.

Na ruim vijfenveertig jaar druk-werk-druk
voor anderen ben ik inmiddels mijn eigen
gangmaker. In de strakke kaders van deze
panelen heb ik een vorm gevonden voor
mijn vrije werk die doorgaans betrekking
hebben op het (Drentse) landschap, het
milieu, het dialect en de eigen omgeving.
Consequent vierkant in uitvoering,
soms ronduit in commentaar . . . . .

MOI


OORSPRONG
graftrommel
vol herinnerings
al of niet
gekleurd
al of niet
deelbaar

VELDWERK
één spit diep
soms wel twee
knooien en krooien
bloedblaren
zweet en
tranen


VANHEURNZEGGN
ondanks
tanend gehoor
omgevingstaal
fonetisch
verwoord en
gestapeld

Herman van de Poll

geoChao 288 120-120cm linnen 2019

Geometrische Chaos (geoChao)
De taal van mijn werk is gebaseerd op de mathematische vormen uit de Chaostheorie. De ideeën van de Chaostheorie en fractal  geometrie leiden tot de ontwikkeling van de composities in mijn werk. Ik gebruik driehoeken, vierkanten en cirkels in mijn schilderijen.

In de serie geoChao laat ik de driehoeken en cirkels weg en richt me alleen op de vierkanten. Ik ontwikkel mijn composities door zo weinig mogelijk invloed hierop uit te oefenen. Ik laat een door mij gekozen methode  de compositie bepalen

geoChao 299 80-80cm linnen 2020
geoChao 291 120-120cm linnen 2020

Het vervolg is dat ik bezig ben met een grove structuur techniek waarbij de prioriteit niet langer ligt bij de strakke lijnen. Wel blijft uiterste nauwkeurigheid noodzakelijk en hiervoor maak ik gebruik van potloodlijnen en afplaktape. Mijn focus is hierbij verlegt naar ritme en regelmaat.

Deze ontwikkeling in mijn werk heeft bijgedragen tot een positieve verschuiving. Met lef en doorzettings vermogen ben ik het gevecht met de materie aangegaan en heb ik opnieuw een stap gezet naar het minimalisme.
De ”ontmanteling”, het verwijderen van de tape blijft spannend. Tot dat moment blijft het geheel verborgen en blijft het een verrassing.

Hein Overbeek

Voor Hein Overbeek sloeg de weegschaal van zijn dubbeltalent door naar de beeldende kunst, maar de muziek bleef altijd belangrijk. Na de Koninklijk Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag legde hij zich naast het schilderen voornamelijk toe op grafisch werk, in de nog zeldzaam voorkomende vorm van linoleumsneden. Daarnaast was hij werkzaam als creatief therapeut, aan het Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling (IPD), en bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK).


Zijn oeuvre bestaat voor het grootste deel uit strakke zwart witte composities, nu eens van een indringende, voorname monumentaliteit, dan weer is het de speelsheid die in het oog springt. Dit geldt zowel voor vorm als inhoud. In alle gevallen is de hand van deze kunstenaar zeer herkenbaar.

Lenin aan de Vaart, Socialistisch Realisme, 2014, linoleumsnede, 20 x 25 cm
Buizen en Geulen, linoleumsnede, 2015, 25 x 40 cm


Indrukwekkend zijn de vele series. Het Drents Museum kocht hiervan De Achterkant van Assen aan. Die over de bouw van de Nieuwe Kolk in Assen werd in opdracht van de NAM als boekwerk uitgegeven. Opvallend is ook de reeks prenten waarop de verbouwing van het Drents Museum in beeld is gebracht.

Niet voor niets wordt Hein Overbeek door dit architecturale werk de chroniqueur van Assen genoemd. Overbeek laat zich ook inspireren door literaire meesterwerken die hem bijzonder aanspreken. Series verbeelden onder meer Candide van Voltaire, De Meester en Margarita van Boelgakov, Hondenhart van dezelfde schrijver, en de Vertellingen van duizend-en-een nacht.

De Vaart, 2020, olieverf linnen, 80 x 50 cm

Hein Overbeeks muzikale talent vindt niet alleen uitdrukking in zijn beeldende werk, waarin muziek en muzikanten telkens terugkerende onderwerpen zijn. Hij is ook actief als banjospeler en was lid van veel oude stijl jazzbands. Met twee ervan, Fifty Six en Het Fluitekruidt won hij het Breda Jazzfestival. Zijn spel is op diverse LP’s en CD’s te beluisteren.

Erik van Ommen

houtsnede zilverreiger


Erik van Ommen (1956) studeerde in 1983 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen. Hij maakt figuratief werk in de traditie van de Noordelijke Realisten en exposeerde in vele musea en galerieën in binnen- en buitenland. Het is een bijzonder veelzijdig kunstenaar, hij maakt olieverfschilderijen, aquarellen, pastels, etsen, lino- en houtsnedes, sumi-e schilderingen en videofilms. Hij schreef de teksten voor een aantal van zijn boeken.
Erik woont, werkt en exposeert in Atelier Brink 2, een oude pastorie op de historische Brink in Vries. Erik publiceerde 30 boeken, onder meer over de bijeneter, dwerggans, grauwe kiekendief, boerenzwaluw, kluut en ijsvogel.


In 2013 verscheen tijdens zijn overzichtstentoonstelling in Slot Zeist, ter gelegenheid van dertig jaar kunstenaarschap, het boek Het Waddenatelier.
In 2015 kwam hij met het boek Mijn reigerparadijs. Hier in zijn voor het eerst videofilms opgenomen. Het boek is genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2015.
In 2017 illustreerde hij Alle Vogels, het bekroonde boek van Koos van Zomeren.

olieverf drentse aa
aquarel zwaluwen


Werkwijze: Erik van Ommen is een van de weinige kunstenaars die buiten vogels en dieren schildert en tekent. Een telescoop is daarbij zijn belangrijkste hulpmiddel. Hierdoor kan hij het gedrag van zijn onderwerp zo goed mogelijk bestuderen en schetsen. Veel aquarellen en tekeningen werkt hij ter plaatse uit.
Olieverfschilderijen en etsen zijn gebaseerd op veldschetsen en ontstaan in zijn atelier.


Hij beschouwt de wereld als zijn atelier en werkte buiten Europa onder meer in een groot deel van de USA, Canada, Japan, India, Egypte, Israël, Kenia, Mauritanië, Gambia, Senegal, Namibië en Zimbabwe.
In 1994 was hij artist in residence in de USA, in 2000 in Japan en in 2017 op Spitsbergen.

olieverf kleine alken

Emy Noya

Schilderijen van Emy Noya zijn een samenspel van vormen en kleuren. Ze schildert zonder vooraf bedacht plan. In haar abstracte, vaak kleurrijke werk staat de uiteindelijke dynamiek in de compositie centraal. Er is veel variatie in werk en werkwijze, zowel sober, subtiel,  minimalistisch als lyrisch, abstract expressionistisch.

Ze werkt met acrylverf op doek of paneel. Gebruik makend van gemengde technieken  (met o.a. zijdepapier, kranten, zand, aluminiumfolie ) krijgt het werk een prachtige huid en  een bijna organische uitstraling. 

Emy: Al zoekend, uitproberend, ontstaat het schilderij, het eindresultaat is voor mij altijd spannend en verrassend. Schilderen is voor mij een prachtige manier om gevoelens te uiten en indrukken te verwerken.

Emy Noya
Schoolstraat 44
9421 SN Bovensmilde
Telefoon    06 3650 2184
E-mail         emynoya@kpnmail.nl
website      www.emynoya.nl/

Sikko Mulder

Grijs Gedruppeld 113 x 83 cm

Sikko Mulder (1955) studeerde in 1980 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen

MIJN MIXED MEDIA TECHNIEK

In mijn werk gaat het om een combinatie van verschillende technieken.
Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het over elkaar aanbrengen van verschillende lagen half transparant architectenpapier. Dit papier is bij uitstek geschikt voor de uiteenlopende bewerkingen die het werk tijdens het ontstaansproces ondergaat. De basis is een grote aquarel op 3 à 4 laags zuurvrij karton.
Wanneer de aquarel droog is, aquarelleer of plak ik verder met voorgestructureerd of beschilderd transparant architectenpapier. Dit papier schrikt van water en raakt daardoor geribbeld. Deze ribbel structuur biedt dan ongekende mogelijkheden om met verschillende vlakken nieuwe combinaties te maken. Nadat door drogen deze ribbelstructuur als vaste structuur is gefixeerd, kan hierover verder gewerkt worden. Dit kan door schuren het oppervlakte te veranderen en verder te schilderen. Dit geeft het gekleurde oppervlak een meer specifieke huid. Over deze structuur kan verder getekend worden. Dit geeft het gekleurde oppervlak een grafisch accent.

Landvelden 122 x 53 cm

Met potlood en krijt in een werkstuk doorwerken maakt als het ware een soort grijssluier mogelijk. Deze verfijnde ’tekenstructuur’ geeft het werk dikwijls een milder voorkomen.
Door het werken op meerlaagskarton is het mogelijk gedeeltes weg te snijden. Je brengt dan weer een volledig nieuw wit basisvlak in het werk aan.
Wanneer het werk klaar is wordt het afgewerkt met een aantal lagen zijdeglans acryllak.

INSPIRATIE

Vanuit structuur en kleur werk ik naar een samengaan van deze elementen.
Een zwak heimwee naar het landschap met al zijn onderwerpen blijft hierbij evident.
Essentie blijft het willen slaan van een brug tussen emotionele directe betrokkenheid en een esthetische uitwerking anderzijds.

Een selectie uit mijn exposities:

  • Martini ziekenhuis Groningen
  • Galerie Alafran Diepenheim
  • Galerie Thyade Rotterdam
  • Kunsthuis Secretarie Meppel
  • Galerie Lughien Amsterdam
  • Pictura Groningen
  • Gealerie Loes Koster Muntendam
  • Galerie Cachet Wenen
  • Stichting Forma Aktua Pinakotheek Groningen

Sikko Mulder
Lantingehof 30
9403 PE Assen
telefoon   06-5063 2294 / 0592-373484
e-mail        info@sikkomulder.nl
website    www.sikkomulder.nl

Licht Bemist 108 x 83 cm