Over

Wie zijn Wij

De Vereniging Drents Schildersgenootschap (ook wel aangeduid als het DSG) is op 1 oktober 1954 te Assen opgericht en telt op dit moment 37 leden en 5 DSG Jong leden. Zij komen uit alle windstreken van Drenthe, zijn er woonachtig, werken er, of zijn op andere wijze zeer verbonden met de provincie. Het genootschap begon ooit als groep schilders, die er samen op uit trok en samen exposeerde. Tegenwoordig kent het genootschap ook beeldhouwers, ceramisten, grafische vormgevers, fotografen en objectenmakers. Het belangrijkste doel van het DSG is het organiseren van exposities, zowel nationaal als internationaal, maar de bijeenkomsten worden tevens benut om van gedachten te wisselen en elkaar te stimuleren.
Sinds 2016 heeft het DSG de beschikking over een grote galerieruimte bovenin Warenhuis Vanderveen, midden in het centrum van Assen, waar het hele jaar door exposities van eigentijdse kunst worden georganiseerd.
Voor meer gedetailleerde informatie:

   Beknopte Geschiedenis van het DSG
   Kurze Geschichte der DSG
  DSG: 65 jaar beeldbepalend in Drenthe

Het Drents Schildersgenootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:
   KvK nummer     40045926
   RSIN nummer   816391488
   Nobellaan 223
   9406 AG Assen
   e-mail:      info@drentsschildersgenootschap.nl
   website:  www.drentsschildersgenootschap.nl

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden:
    Voorzitter                 Fokko Rijkens
    Vice-voorzitter      Jan Jaap Heij
    Secretaris                 Alfred Krans
    Penningmeester   Tom van Dijk
    Lid                                 Anneke Verstegen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vereniging beoogt niet het maken van winst en bij ontbinding van de vereniging zal het liquidatiesaldo, zoals vastgesteld door de algemene vergadering, uitsluitend kunnen worden uitgekeerd aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling. Voor meer informatie:

   jaarverslag 2023
   financieel verslag 2023
 
  beleidsplan 2024

ANBI

Sinds 1 november 2019 is het Drents Schildersgenootschap een erkende Culturele ANBI instelling. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Een gift aan een culturele ANBI instelling levert een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iemand die € 100 schenkt aan een culturele instelling, € 125 euro in aftrek kan brengen.
Als u minimaal 5 jaar een periodieke schenking doet, dan gelden er geen drempelwaardes.
Een gift bestaat meestal uit een geldbedrag maar kan ook een gift in natura zijn (kunstwerk, meubelstuk, boeken, etc). De Vriendenbijdrage van € 25 per jaar komt niet in aanmerking voor deze regeling omdat hiervoor door het DSG een tegenprestatie wordt geleverd, zoals uitnodigingen voor openingen, 10% korting op aankopen etc. Maar als u het DSG met een hoger bedrag steunt dan komt deze extra ondersteuning wel weer in aanmerking.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst:
   ANBI
   Giften

Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u contact met ons opnemen via e-mail:
   info@drentsschildersgenootschap.nl