Jowan Remmig

Jowan Remmig is een veelzijdig kunstenaar die zich niet laat begrenzen door één bepaalde discipline. Hij verzamelt de meest uiteenlopende voorwerpen, variërend van vogelbotjes tot oude teksten, die hem inspireren tot het creëren van een kunstwerk. Hij maakt collages, etsen, steendrukken en werken in olieverf en combineert deze technieken. Structuur en herhaling zijn twee hoofdbegrippen in zijn werk.
In de structuur van een gevonden voorwerp zit vaak van nature herhaling. Dit inspireert Jowan om te komen tot een boeiend concept. Jowan is te vergelijken met een componist, die uit de bestaande muzieknoten een nieuw muziekstuk componeert. Hij verzamelt eerst allerlei “bouwsteentjes” om daarmee nieuwe beelden, werkelijkheden te scheppen. De resultaten hiervan zijn verrassend en onvoorspelbaar en daardoor juist aantrekkelijk.
In het eerste jaar van Academie Minerva zei docent-kunstenaar Ger Siks het volgende tegen mij: “Ik geef je een opdracht, je weet het altijd naar je eigen hand te zetten. Altijd ben ik benieuwd waar je mee aan komt zetten. Je bent een escapist, een estheticus en een eclecticus.” Hij had het niet beter kunnen zeggen. Ik gebruik wat ik vind en zie wat er ontstaat. Ik werk niet volgens een vooraf opgesteld plan. Klein, subtiel en verstild, dat is mijn streven. Een zoektocht naar de schoonheid.
Schoonheid is een harmonie tussen alle delen in welk object dan ook, zodanig geproportioneerd en samengevoegd, dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd, zonder er afbreuk aan te doen” (Leon Battista Alberti (409-1472).