Persbericht n.a.v de Expositie Van Thuis Naar Elders

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw maakt Mark Lisser kleine schilderijtjes van 30×30 cm, acrylverf op board. Deze kunnen, allemaal naast elkaar gerangschikt, zo geëxposeerd worden, dat ze een reeks vormen en een verhaal vertellen, een soort dominospel. Een aantal series zijn zo in een groter geheel opgenomen. Een deel van deze serie laat de overkant vanuit de voorkamer zien in allerlei stemmingen in de loop van een aantal jaren, in exact dezelfde compositie, 35 stuks. Ook de woonkamer is aan veranderingen onderhevig, nieuwe meubels, wisselend licht. Een ander deel van de serie laat plekken zien, waar hij langs komt op weg naar zijn werk. Ook maakt hij imaginaire vluchten boven zijn huis en duikt hij in zijn verleden. Andere schilderijen laten televisiebeelden zien, die de werkelijkheid vervormen. Ook slecht gedrukte folders uit de Sovjet Unie vervormen de werkelijkheid en zijn een inspiratiebron. Hij heeft altijd de Mount Everest willen beklimmen. Hij doet dat imaginair. In sombere buien heeft hij symbolisch een aantal tunnels geschilderd. Rond de eeuwwisseling komt de grote technische revolutie in zijn leven, het internet. Via Google verkent hij plaatsen, die zich exact 1000 km van zijn huis bevinden. Ook maakt hij via een rechte lijn met Google Earth een reis naar het verste stukje land vanaf zijn huis, de noordoostpunt van Nieuw Zeeland. Wat hij onderweg tegenkomt, schildert hij in 45 schilderijen. Voor het eerst laat Mark Lisser bijna zijn complete serie zien in de DSG Galerie boven de woonetage van warenhuis Vanderveen in Assen.