Persbericht Quasi Realisten 13 april 2019

Persbericht Tentoonstelling De QUASIREALISTEN 13 april 2019

Het werk, dat De QuasiRealisten maken lijkt realistisch, maar bij nadere beschouwing ligt dit anders. Hun beelden zijn ontsproten aan de fantasie, komen ‘uyt de geest’. De leden van de groep scheppen nieuwe realiteiten door vervreemdende elementen aan hun werk toe te voegen. Elementen als humor, politiek, reclame, decoratie, niet-westerse cultuur, kunsthistorische citaten, tragedie, etc. Daarbij wordt geen onderwerp uit de weg gegaan. Het betreft schilderijen langs de randen van de werkelijkheid.
In 2012 besluit een aantal beeldend kunstenaars uit het Noorden des lands, een groep te vormen: De QuasiRealisten. Aanleiding vormde deelname aan een tentoonstelling in Museum Stad Appingedam met als thema ′Surrealisme en vervreemding′. De deelnemers waren zo enthousiast over elkaars werk dat ze besloten samen verder te exposeren, in hun stijl stelden zij een gemene deler vast. Wat de leden verbindt, is de persoonlijke en vervreemdende draai die zij, elk op een eigen manier, aan het Realisme geven. Daarbij voelen zij zich onder meer schatplichtig aan het Surrealisme, Symbolisme, Pictura metafysica en Magisch Realisme.
Momenteel kent de groep negen leden. Sommige van hen werken altijd in deze stijl, voor anderen is deze een vorm van ′escapisme′. Een aantal leden schildert ook ander werk en is lid van andere schildersgenootschappen, zoals Het Drents Schilders Genootschap, Pulchri of Drents Portret.
De deelnemers aan de expositie zijn: Wouter Berns, Hans Hage, Jan van Loon, Jannes Kleiker, Ger Eikendal, Klaas Koops, Mark Lisser, Tom Hageman en Fokko Rijkens.
De QuasiRealisten hebben meerdere gezamenlijke exposities achter de rug, zoals in Pulchri Den Haag, Pictura Groningen, Kunsthuis Secretarie Meppel, Ikonen Museum Kampen, Museum De Thijnhof Coevorden en het Jheroen Bosch Art Centre Den Bosch.
Voor deze tentoonstellingen zijn soms gastexposanten uitgenodigd, van wie het werk overeenkomsten vertoond met het werk van De QuasiRealisten. Aan deze expositie doet beeldhouwer Cindy Sprokel mee. De ambitie van de groep is om elke tentoonstelling, naast werk uit de kerncollectie, nieuw werk te tonen.
De expositie ‘De QuasiRealisten’ is van 26 april tot 8 juni te zien in de DSG-galerie in Warenhuis Vanderveen in Assen. De opening wordt om 17.00 uur verricht door Klaas Koops, voorzitter van De QuasiRealisten.
Voor meer informatie zie: www.quasirealisten.nl

Op onderstaande zaterdagmiddag en koopzondag is er een kunstenaar aanwezig in de Galerie:
Zondag     28 april  :  Klaas Koops
Zaterdag   11 mei    :  Mark Lisser
Zaterdag  25 mei   :  Mark Lisser
Zaterdag    8 juni    :  Klaas Koops