Opening expositie Zand, Klei en Veen – van Gogh Nu

Vrijdag 12 januari is de expositie Zand, Klei en Veen – van Gogh Nu geopend door wethouder Bert Jan ten Oever, verantwoordelijk voor het gemeentelijk cultuur beleid in Assen. De wethouder prees de voortvarendheid van het DSG om met deze expositie aansluiting te zoeken bij het belangrijke van Gogh jubileum jaar in Drenthe. Tevens riep hij op om de naamsbekendheid van de DSG Galerie te vergroten, opdat alle Assenaren kennis kunnen nemen van dit Kunst- en Cultuur aanbod.

Naast de kunstwerken van 14 DSG leden vormen de prachtige (Groningse) landschap foto’s van Clementine van der Bent een belangrijk onderdeel van de expositie.

Voorzitter Fokko Rijkens nodigde vervolgens alle aanwezigen uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar 2024.

Opening Manifestatie Jong VII door Fokko Rijkens

Vrijdag 1 september 2023 opende DSG voorzitter Fokko Rijkens de expositie Manifestatie Jong VII in de DSG galerie in Warenhuis Vanderveen. Dit is de zevende manifestatie van en voor de net afgestudeerde kunstenaars van de Academie Minerva en de Klassieke Academie. Op 9 september 2023 is Warenhuis Vanderveen één van de locaties van het jaarlijks terugkerend evenement Kunst aan de Vaart. En dus verwachten wij ook in de DSG galerie extra aandacht voor de prachtige en gevarieerde kunstwerken in deze expositie.

Tijdens zijn openingswoord zette Fokko de 10 geselecteerde kunstenaars stuk voor stuk in ’t zonnetje met enkele rake typeringen.

Opening Expositie Young Blood – 7 juli 2023

Vrijdag 7 juli 2023 opende vicevoorzitter Jan Jaap Heij de expositie Young Blood. Maar voordat hij daartoe overging zette hij onze oud voorzitter Mark Lisser eerst even ‘in het zonnetje’. Hij bedankte Mark voor de enthousiaste en energieke manier waarop hij het DSG met veel elan in de belangstelling heeft gezet. Door de beperking van het lidmaatschap iets te verruimen van ‘wonen in Drenthe’ naar ‘een band hebben met Drenthe’ is de vereniging behoorlijk gegroeid in ledenaantal. Door daarnaast ook actief op zoek te gaan naar potentiële leden die andere kunstvormen beoefenen is er veel meer variatie in het werk van het DSG. Dit komt in deze expositie goed tot zijn recht met de geometrische objecten van Henk Rusman. Als blijk van waardering overhandigde Alfred Krans een kistje rode wijn.

Nadat Mark het applaus van de aanwezigen in ontvangst had genomen, bedankte hij de DSG leden en het bestuur voor de steun die hij heeft ondervonden. Hij onderstreepte dat hij, vanwege persoonlijke omstandigheden, terugtreed als voorzitter maar zeker lid blijft van het DSG.

Daarna maakte Nico Vanderveen van de gelegenheid gebruik om Mark te bedanken voor de samenwerking gedurende al die jaren. Nico memoreerde dat Mark als eerste exposeerde in de galerie die destijds door het CBK Drenthe werd gerund.

Ten slotte kon Jan Jaap overgaan tot de opening van de expositie, die in totaal 40 kunstwerken beslaat, van 9 nieuwe DSG leden. Onder het genot van een drankje en een hapje maakten de genodigden een rondje langs de prachtige kunstwerken, waarbij regelmatig te horen viel dat de hangcommissie een zeer fraaie prestatie heeft geleverd.

Opening Expositie Kunst van het Anders Zien XXXi

Op vrijdag 1 juli 2022 vond de opening van deze bijzondere tentoonstelling plaats in onze DSG galerie. In samenwerking met de Stichting Kubes heeft het DSG een expositie van 50 kunstwerken van uiteenlopende aard samengesteld. Het beleven van kunstwerken die op de tast of met de kijker en loep zijn gemaakt, opent nieuwe perspectieven op de beeldende kunst. Het zet de toeschouwer aan het denken over verschillende manieren van ‘zien’ die de kunstbeleving kunnen verrijken. Daarom wordt de bezoeker uitgenodigd om werken te betasten, van dichtbij te bekijken, of te bekijken met een bril die een vorm van slechtziendheid simuleert.

Marjanne Geurtsen gaf na de officiële opening een demonstratie van Sumi-e schilderen. Zij is de eerste Nederlandse leerlinge van monnik Beppe Mokuza, het ZEN-schilderen: Sumi-e. De Japanse term Sumi betekent “zwarte inkt” en “e” betekent ‘schilderij’. Door zen-monniken werd Sumi-e rond 1200 (na Chr.) vanuit China geïntroduceerd in Japan. Sumi-e wordt van leraar op leerling overgedragen. Het witte vlak (het papier) stelt het universum voor en de zwarte inkt de materiële vormen. De vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm gesloten ligt, worden benadrukt. Door de juiste lichaamshouding en ademhaling wordt het penseel aangestuurd en de penseelstreek gezet. O.a. Nico Vanderveen kreeg van Marjanne de gelegenheid om zelf met het penseel aan de slag te gaan. Namens de gemeente Assen, was wethouder Jan Broekema aanwezig.