Nel Kamphuis

Nel Kamphuis is in 2006 afgestudeerd aan de Kunst Hogeschool ArtEZ Arnhem in de studierichting ″Autonome Kunst″. Voor haar werk ontving zij de Saxion Kunstprijs 2007. Het werk wordt met name getypeerd door het experimentele en het speelse karakter . Haar fascinatie ligt onder andere in de ″beelden″ die als het ware uit zich zelf ontstaan, door combinatie van de diverse materialen die zij gebruikt. De reeds in de natuur aanwezige vormende kracht, bij stroming en schifting van het materiaal, komt hierin tot uitdrukking.

Door verschillende soorten en kleuren verf te laten stollen ontstaan er als het ware ″verfhuiden″. Deze verwerkt zij zowel in twee- als in driedimensionale schilderingen en collages. Veel van deze collages verwerkt zij weer tot nieuwe beelden met behulp van fotografie en digitale beeldbewerking. Zo verbeeld zij haar eigen omgeving: het land, de bomen, de vogels, de insecten, de zee en de vissen…

Hiermee drukt zij bovendien haar verwondering uit over de schoonheid van ″De Natuur″ maar ook de relatie die er is met onze technische ″verworvenheden″. Deze spanning vormt de grondslag van het werk. Daarnaast haalt ze haar inspiratie uit o.a. literatuur van Toon Tellegen. Allegorische verhalen vormen een rijke bron waaruit zij put.

Dans in Maanlicht, 70 x 105 cm, collage schildering