In memoriam Kees Thijn – 26 april 1933 – 8 januari 2023

Op maandag 9 januari 2023 bereikte ons het bericht, dat Kees Thijn vrijwel plotseling, op zondag 8 januari 2023, is overleden. Sinds 1974 was Kees lid van Het Drents Schildersgenootschap en gedurende een periode van 12 jaar is hij voorzitter geweest. Hij is geboren in 1933 en heeft lang als hoogleraar en radioloog gewerkt op wat nu het UMCG is. In de zestiger jaren ontdekte hij het schilderen. Hij bekwaamde zich er zo in, dat hij dus in 1974 als autodidact lid kon worden.

Kees Thijn omschrijft zichzelf als een symbolisch-surrealistisch schilder Een wormstekige Appel wordt overeind gehouden door een kruk of opgelapt met behulp van een leren riempje of andere hulpmiddelen. Effect van die vreemde chirurgische ingrepen (indirecte verwijzingen naar zijn medische achtergrond!) is wel dat Appels en eieren gaan leven en letterlijk menselijke trekjes vertonen. Die metaforische benadering sluit perfect aan bij de behoefte van de schilder om de grens tussen schijn en werkelijkheid op te rekken. Het is verleidelijk om de medische carrière van Kees Thijn  direct in verband te brengen met zijn kunst. Zijn analytische werkwijze, precisiewerk en fascinatie voor gewonde voorwerpen bieden daarvoor voldoende Concrete aanknopingspunten. Als schilder legt Thijn de wereld der dingen bijna letterlijk op de ontleedtafel of onder het vergrootglas. Zijn schildertrant neigt zelfs naar Hyperrealisme. De verbijzondering van de wekelijkheid schuilt in de ongebruikelijke toevoegingen die de logica van het beeld op de kop zetten of onderuit halen. Smeltend Porselein, kalkoenen in een onbestemde landschappelijke setting, een Stilleven van gewonde theekannen en koffiekruiken, een schaakspelende Haan laten zien dat de schilder graag een loopje met de werkelijkheid neemt.

Zijn werk is direct herkenbaar

Als hij 82 jaar is, begint hij zijn eigen museum: Museum Thijnhof in Coevorden. Er hangt werk van zichzelf, maar er zijn ook veel exposities. “Iedere vier maanden hebben we een andere tentoonstelling”, vertelt Dijkstra. Afgelopen zaterdag werd een nieuwe tentoonstelling met werk van Rob van Klaveren, Claartje van der Linden en Karin Broekhuijsen geopend. Zoals altijd wil Kees Thijn ook hierbij aanwezig zijn. Maar hij is er niet. Hij voelt zich niet zo lekker. Hij is niet meer beter geworden. Een dag later overlijdt hij.

In april zou hij vanwege zijn negentigste verjaardag een solo-tentoonstelling  in Museum Thijnhof krijgen. Hij kan het net niet zelf meemaken.

Werk van Thijn hangt, afgezien in zijn eigen museum, in onder meer het Drents Museum in Assen, Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, het Stedelijk Museum in Zwolle, maar ook in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

We missen een markant lid

Namens het bestuur van het DSG, Mark Lisser, voorzitter

In juni 2021 maakte Fokko Rijkens een interview met Kees Thijn in de serie DSG-Live. U kunt het interview hier terugkijken:  DSG-Live: Kees Thijn

Kees Thijn

Herfst, 90×122 cm, 2006

Lid Drents Schildersgenootschap sinds 1972 (12 jaar als voorzitter) Lid Pulchri Studio, Den Haag sinds 2005.
Kees Thijn is professioneel kunstschilder sinds 1966. Geboren in Nederland en woonachtig in de stad Groningen. Schilderen is een belangrijk instrument in zijn leven geworden om zijn innerlijke belevingen en emoties gestalte te geven.
Hij heeft een rijk , origineel en erg persoonlijk , oeuvre op zijn naam staan en schildert fantasierijke, figuratieve schilderijen met een mix van invloeden uit symbolistische, surrealistische, classicistische en allegorische kunst. Tevens schildert hij realistische portretten met symboliek en stillevens.
De fijnheid en precisie van de schilderijen worden verhoogd door de rijkheid van kleur en schakeringen waarmee de kunstenaar een aantal van zijn passies tot uitdrukking brengt zoals; het leven, de natuur, het humanisme en de politiek.
Het oeuvre is bedoeld als een viering van het leven. De meer aandachtige beschouwer zal opmerken dat Kees Thijn mooi samengestelde, complexe beelden laat zien bestaande uit verborgen details en composities met een secondaire symboliek die altijd levendig blijft.
Hij neemt regelmatig deel aan zowel nationale als internationale exposities en kunstmanifestaties. Werken van hem zijn aangekocht door musea zoals het Drents Museum te Assen , Museum “Het Markiezenhof” te Bergen op Zoom, het Stedelijk Museum Zwolle, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) , door bedrijven en talrijke particuliere collectioneurs in binnen- en buitenland.