Bomen met van Gogh – Kunstcollectief  SMALT

 Vincent had iets met bomen, hij heeft er veel geschilderd, en hij beschreef vaak hoe ze zijn schilderijen kleur en vorm gaven: de grote moerbei (morus) op de binnenplaats van het ziekenhuis, de cipressen scherp in contrast tot de helderblauwe lucht, de bekende amandelbloesem.

Het Kunstenaars Collectief SMALT neemt ook bomen als onderwerp om hiermee een verbinding met Vincent te zoeken via hun diverse disciplines: tekeningen, beelden, schilderingen, foto’s en plastiek.

Joke Holwarda buigt en smeedt een metalen vorm tot haar boom; Marieke Geerlings kneedt met klei vanuit de aarde naar een organische vorm; Saskia Dingelstad zet schors in haar schilderijen en er zo ontstaat een extra gelaagdheid; Jowan Remmig kruipt in de huid en voetstappen van Vincent, om vanuit daar een stap te maken naar de beleving die Van Gogh moeten hebben gehad in onze regio; Herman Kolker  loopt in het landschap, beleeft het, neemt het mee, en zet het in zijn atelier om in verf; Theo van Meel, sleept stammen mee naar binnen om ze te combineren met afbeeldingen; Wout Wachtmeesters hoofd zit vol met indrukken en beelden van bomen, thuis gaan die via zijn vingers naar papier en canvas.

Deze vormgeving van bomen is te zien in het Thijnhof museum in Coevorden van 1 september 2023 tot 17 december 2023.

Kunstcollectief SMALT met werken gebaseerd op bomen van Van Gogh in het kader van Herdenkingsprogramma Van Gogh in Drenthe

Museum Thijnhof
Gasthuisstraat 2a
7741 HS  Coevorden

Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie zie:
www.thijnhof.nl

Jowan Remmig

Jowan Remmig is een veelzijdig kunstenaar die zich niet laat begrenzen door één bepaalde discipline. Hij verzamelt de meest uiteenlopende voorwerpen, variërend van vogelbotjes tot oude teksten, die hem inspireren tot het creëren van een kunstwerk. Hij maakt collages, etsen, steendrukken en werken in olieverf en combineert deze technieken. Structuur en herhaling zijn twee hoofdbegrippen in zijn werk.
In de structuur van een gevonden voorwerp zit vaak van nature herhaling. Dit inspireert Jowan om te komen tot een boeiend concept. Jowan is te vergelijken met een componist, die uit de bestaande muzieknoten een nieuw muziekstuk componeert. Hij verzamelt eerst allerlei “bouwsteentjes” om daarmee nieuwe beelden, werkelijkheden te scheppen. De resultaten hiervan zijn verrassend en onvoorspelbaar en daardoor juist aantrekkelijk.
In het eerste jaar van Academie Minerva zei docent-kunstenaar Ger Siks het volgende tegen mij: “Ik geef je een opdracht, je weet het altijd naar je eigen hand te zetten. Altijd ben ik benieuwd waar je mee aan komt zetten. Je bent een escapist, een estheticus en een eclecticus.” Hij had het niet beter kunnen zeggen. Ik gebruik wat ik vind en zie wat er ontstaat. Ik werk niet volgens een vooraf opgesteld plan. Klein, subtiel en verstild, dat is mijn streven. Een zoektocht naar de schoonheid.
Schoonheid is een harmonie tussen alle delen in welk object dan ook, zodanig geproportioneerd en samengevoegd, dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd, zonder er afbreuk aan te doen” (Leon Battista Alberti (409-1472).