Jan van Loon

Jan van Loon is een veelzijdig schilder, die aansluit bij de Nederlandse figuratieve schilderstraditie, maar hij is geen fijnschilder. Hij houdt zich bezig met het landschap, portret, interieur en stilleven, waarbij hij een voorkeur toont voor de visuele werkelijkheid. Zijn olieverven zijn direct van aanpak, maar zijn trefzekerheid is vooral zichtbaar in zijn aquarellen. Vaak werkt hij in series aan een onderwerp, zoals zijn West-Europese kustlandschappen, de neerslag van een schilderstocht van Portugal tot de Lofoten en zijn tekeningen, gouaches en olieverven van zwakzinnigen. Twee jaar lang maakte hij in enkele paviljoens van Mariencamp tekeningen van licht verstandelijk gehandicapten tot diepgestoorden. In zijn atelier verwerkte hij zijn indrukken tot schilderijen.
Daarna was hij weer een tijd bezig met kunstenaarsportretten.