Opening Expositie Kunst van het Anders Zien XXXi

Op vrijdag 1 juli 2022 vond de opening van deze bijzondere tentoonstelling plaats in onze DSG galerie. In samenwerking met de Stichting Kubes heeft het DSG een expositie van 50 kunstwerken van uiteenlopende aard samengesteld. Het beleven van kunstwerken die op de tast of met de kijker en loep zijn gemaakt, opent nieuwe perspectieven op de beeldende kunst. Het zet de toeschouwer aan het denken over verschillende manieren van ‘zien’ die de kunstbeleving kunnen verrijken. Daarom wordt de bezoeker uitgenodigd om werken te betasten, van dichtbij te bekijken, of te bekijken met een bril die een vorm van slechtziendheid simuleert.

Marjanne Geurtsen gaf na de officiële opening een demonstratie van Sumi-e schilderen. Zij is de eerste Nederlandse leerlinge van monnik Beppe Mokuza, het ZEN-schilderen: Sumi-e. De Japanse term Sumi betekent “zwarte inkt” en “e” betekent ‘schilderij’. Door zen-monniken werd Sumi-e rond 1200 (na Chr.) vanuit China geïntroduceerd in Japan. Sumi-e wordt van leraar op leerling overgedragen. Het witte vlak (het papier) stelt het universum voor en de zwarte inkt de materiële vormen. De vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm gesloten ligt, worden benadrukt. Door de juiste lichaamshouding en ademhaling wordt het penseel aangestuurd en de penseelstreek gezet. O.a. Nico Vanderveen kreeg van Marjanne de gelegenheid om zelf met het penseel aan de slag te gaan. Namens de gemeente Assen, was wethouder Jan Broekema aanwezig.

Opening Expositie Warenhuis en Kunst

Op vrijdag 29 april 2022 vond onder grote belangstelling de opening plaats van de tentoonstelling ’Warenhuis en Kunst’ in onze galerie in Warenhuis Vanderveen. Op deze tentoonstelling was werk te zien van 26 van onze leden, voor het merendeel speciaal voor deze expositie gemaakt: schilderijen, grafiek, beelden, keramiek en een foto. Sprekers waren de burgemeester van Assen Marco Out, onze vicevoorzitter Jan Jaap Heij, oud-provinciaal historicus Michel Gerding (die Marieke Robijn-Voorn verving die vanwege ziekte verhinderd was) en Christine Montard, directeur van de International Association of Department Stores (IADS) te Parijs. Een behoorlijk lang, maar interessant programma, waarna mevr. Montard de tentoonstelling voor geopend verklaarde. In een kort historisch toneelstukje kwamen vervolgens Antje Oldenburger en Bareld van der Veen aan het woord, die 125 jaar geleden de winkel begonnen waaruit het warenhuis is ontstaan.

De opening was tevens het startsein voor de jubileumactiviteiten die in de loop van dit jaar in Warenhuis Vanderveen zullen plaatsvinden en er waren daarom vele gasten aanwezig van buiten onze vereniging. Kortom, een heel mooie en gezellige opening, waardoor onze vereniging en galerie ook weer eens goed onder de aandacht werden gebracht van mensen uit de zakenwereld en de politiek.

DSG-Live interview met Gerke Procee – 25 april 2022

Gerke Procee is lid van DSG -Jong*.

Gerke Procee verbeeldt op een bijzondere eigentijdse manier, visuele ervaringen van zijn gedachten en laat zich inspireren door de kunst van schilders, schrijvers, films, strips en Friese legendes. Hij creëert cartoonachtige beelden, indrukwekkende schilderijen en surrealistische objecten. Na zijn afstuderen in 2020 heeft Gerke inmiddels op diverse plekken in Nederland geëxposeerd.

Tijdens DSG-live zal Gerke Procee n.a.v. zijn schilderijen en cartoons meer vertellen over zijn werk en over zijn nieuwe projecten.

*DSG-Jong bestaat uit pas afgestudeerde DSG-leden van Academie Minerva en Klassieke Academie.

Hans Wijnbergen van de Rode Hert Studio verzorgt de live-stream en levert een muzikale bijdrage.

Door op onderstaande link te klikken kunt u de uitzending op maandag 25 april 2022 vanaf 18.00 uur live volgen en daarna blijft de link beschikbaar:

DSG-Live Gerke Procee

Culturele Prijs van Drenthe 2022 voor DSG lid Siemen Dijkstra

De beeldend kunstenaar werd gistermiddag in zijn atelier in Dwingeloo met het heugelijke nieuws verrast door een delegatie van de provincie. Dijkstra neemt de prijs op 11 april in ontvangst in het Atlas Theater in Emmen.

In november kreeg de 53-jarige kunstenaar op de Académie des Beaux-Arts in Paris voor zijn houtsnijkunst de prestigieuze Prix de Gravure Mario Avati overhandigd. „Dat je kunst over het Drentse landschap tot in Frankrijk is doorgedrongen, dat zag ik toen als het hoogst haalbare. Nu gebeurt dat ook bij de provincie Drenthe, dus hoe mooi kan het zijn”, reageert Dijkstra gisteren.

Dijkstra groeide op in Pesse en woont sinds zijn afstuderen aan de Groninger Academie Minerva in Dwingeloo. In zijn werk speelt het Drentse landschap een grote rol, maar ook schuwt hij het engagement niet. „Mijn prenten laten niet zomaar lege landschappen zien. Ik houd mij bezig met de ruimte, niet de mens daarin. Die landschappen zijn wel door de mens gemaakt, maar gaan ook weer veranderen, omdat ze onder druk staan.”

Hij heeft de prijs naar eigen zeggen mede te danken aan wethouder Henk Doeven van Westerveld. „Eind vorig jaar bezocht hij mijn atelier toen ik de Avati-prijs had gewonnen en vertelde dat hij mij voor de culturele prijs in Drenthe ging nomineren. Nou, dat heeft effect gehad”.

(Overgenomen uit het Dagblad van het Noorden, 26 maart 2022)

Opening Expositie Hommage aan Ronald Soeliman

4 Maart 2022 vond weer de eerste echte opening na corona plaats in onze galerie. Hoewel we net een week eerder de samenwerkings-expositie met de Drentse Schrieverskring met een goed bezochte en zeer gezellige finissage hadden afgesloten, was de opkomst ook nu weer verheugend groot. We misten natuurlijk zeer de maker van de geëxposeerde schilderijen zelf, Ronald Soeliman, maar zijn prachtige, kleurrijke werk bracht toch iedereen in een vrolijke stemming. Het keramische werk van Marieke Geerlings en Helma van de Water vormde daarop bovendien een goede aanvulling.

Helaas kon de beoogde ‘openaar’, René Jansen, door ziekte niet aanwezig zijn, maar in zijn plaats traden Annemarie de Groot en Theo van Egeraat, beide ook goede vrienden van Ronald, met veel verve op. Annemarie haalde een aantal mooie herinneringen aan Ronald op en Theo schetste zeer treffend een beeld van Ronalds zo kenmerkende stijl en werkwijze. Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij ook al meteen enkele werken werden verkocht.

  • Opening Expositie Hommage aan Ronald Soeliman

de expositie wordt gewaardeerd!!