Rita Lentz

Het zoeken naar een balans in tegenstellingen is een essentieel gegeven in mijn werk. Van verschillende beeldfragmenten probeer ik een nieuwe, harmonische eenheid te maken. Mystieke en aardse elementen worden verbonden in de compositie. Soms ontstaat een landschappelijk beeld, soms is het beeld puur abstract, zodat ieder zijn eigen associaties kan hebben. De balans in tegenstellingen is belangrijk:
–  rust tegenover drukte
–  de scherpe lijn tegenover de zachte lijn
–  de nacht tegenover de dag
–  het organische tegenover het anorganische
–  het geordende tegenover het chaotische
Ik maak een ordening in de flitsen, gedachten en indrukken die ik in mijn hoofd heb. Al heb ik een vrij duidelijk idee in het begin, tijdens het proces van drukken gaat het altijd een eigen leven leiden. Het uiteindelijke resultaat komt bijna nooit overeen met wat ik in eerste instantie in gedachten had. De structuren, vormen en kleuren dwingen mij bij elke drukgang te heroverwegen. Soms gebruik ik de computer bij het maken van schetsen, maar vaak zijn alleen de hoofdlijnen van zo’n schets nog in het werk terug te vinden.
Als op een gegeven moment een soort verstilling heeft plaatsgevonden en het evenwicht naar mijn idee bereikt is, dan stop ik. Elke toevoeging zou dan afbreuk doen aan het totaalbeeld.