PERSBERICHT Expositie Zand,  Klei en Veen – van Gogh nu

                                                                        PERSBERICHT

140 jaar geleden stapte Vincent van Gogh uit de trein in Hoogeveen en begon aan zijn reis door Drenthe. Wat trof hij daar aan? Uitgestrekte heidevelden, afgegraven veengronden, bemoste huizen en schaapskooien, bomen in herfsttooi. Maar wat zou hij gezien hebben als hij nu uit de trein was gestapt? Nog steeds landschappen van zand, klei en veen, overlopend in de onlanden van Groningen. Clementine v.d.Bent laat dat in haar foto’s zien samen met 14 kunstenaars van het DSG.

Clementine v.d.Bent laat zich als een ontdekkingsreiziger verwonderen door de uitgestrekte velden en desolate sferen van het Groninger landschap.

Siemen Dijkstra toont zijn sterke verbondenheid met het Groningse en Drentse rurale landschap, waar hij opgroeide als kind.

Rineke Hollemans laat in haar houtsneden het afwisselende landschap van de groenlanden, velden en stroomdalen zien met een mozaïek van kleine bosjes, zandduinen, graslanden en heidevelden.

In het werk van Herman Kolker is de invloed te zien van de mens op turfvelden, dijken, kwelders en essen.

Sikko Mulder werkt vanuit structuur en kleur naar een samengaan hiervan met een zwak heimwee naar het landschap.

In het werk van Erik van Ommen spelen natuur en vogels in het bijzonder een grote rol.

Wanneer je met je ogen door een bos van Wout Wachtmeester wandelt, voel je de sprankeling van het licht op je gezicht, hoor je het knisperen van de bladeren, het ruisen van de wind en het knappen van een takje onder je voeten.

Het landschap is überhaupt een belangrijk thema binnen het DSG. De provincie Drenthe heeft nog steeds veel moeras-en heidegebieden met beekjes, vennen, poelen en meertjes. Menselijke ingrepen, zoals wegen, kanalisaties, stroomleidingen en bouwwerken passen zich bijna vanzelfsprekend in de artistieke waarneming aan zonder het landschap geweld aan te doen. Juist op deze manier wordt het proces van continue verandering en van het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur indringend als thema behandeld. Weidse en sterk horizontaal gelede duin -en polderlandschappen, een roerige wolkenhemel en het spel van het licht op waterpartijen, akkers, weilanden en daken worden soms op een realistische, soms op een impressionistische manier geïnterpreteerd, soms verdwijnt het landschap in abstracte en atmosferische kleurvlakken. Zoals ook te zien is in het werk van Mieke Clement, Marieke Geerlings, Mark Lisser, Jan van Loon, Albert Rademaker, Jowan Remmig, Fokko Rijkens en Nicole v.d.Veen – Kerssies.