Opening Expositie Young Blood – 7 juli 2023

Vrijdag 7 juli 2023 opende vicevoorzitter Jan Jaap Heij de expositie Young Blood. Maar voordat hij daartoe overging zette hij onze oud voorzitter Mark Lisser eerst even ‘in het zonnetje’. Hij bedankte Mark voor de enthousiaste en energieke manier waarop hij het DSG met veel elan in de belangstelling heeft gezet. Door de beperking van het lidmaatschap iets te verruimen van ‘wonen in Drenthe’ naar ‘een band hebben met Drenthe’ is de vereniging behoorlijk gegroeid in ledenaantal. Door daarnaast ook actief op zoek te gaan naar potentiële leden die andere kunstvormen beoefenen is er veel meer variatie in het werk van het DSG. Dit komt in deze expositie goed tot zijn recht met de geometrische objecten van Henk Rusman. Als blijk van waardering overhandigde Alfred Krans een kistje rode wijn.

Nadat Mark het applaus van de aanwezigen in ontvangst had genomen, bedankte hij de DSG leden en het bestuur voor de steun die hij heeft ondervonden. Hij onderstreepte dat hij, vanwege persoonlijke omstandigheden, terugtreed als voorzitter maar zeker lid blijft van het DSG.

Daarna maakte Nico Vanderveen van de gelegenheid gebruik om Mark te bedanken voor de samenwerking gedurende al die jaren. Nico memoreerde dat Mark als eerste exposeerde in de galerie die destijds door het CBK Drenthe werd gerund.

Ten slotte kon Jan Jaap overgaan tot de opening van de expositie, die in totaal 40 kunstwerken beslaat, van 9 nieuwe DSG leden. Onder het genot van een drankje en een hapje maakten de genodigden een rondje langs de prachtige kunstwerken, waarbij regelmatig te horen viel dat de hangcommissie een zeer fraaie prestatie heeft geleverd.