nieuwsbrief

De oorlog in Oekraïne blijft ons bezighouden en biedt weinig uitzicht op een oplossing. Gelukkig kunnen wij constateren dat onze DSG Galerie in een duidelijke behoefte voorziet. Gedurende de “Hommage aan Ronald Soeliman” werden maar liefst 12 werken verkocht. De samenwerking met Warenhuis Vanderveen resulteerde in een jubileumtentoonstelling die vergezeld ging met een fraaie catalogus. Onze leden hebben weer tal van activiteiten en initiatieven ontplooid, zowel binnen als buiten de Drentse grenzen. We mochten 3 nieuwe leden verwelkomen en onze agenda voor 2023 is wederom rijk gevuld.

Gelukkig lijkt het ‘normale’ leven te zijn weergekeerd en kunnen we ons weer overal vrij bewegen en onze galerie kan weer bezoekers ontvangen. De ontwikkelingen in Oekraïne leren ons dat vrijheid een groot goed is en zeker niet vanzelfsprekend. De expositie ‘Een ontmoeting van 21 Drentse kunstenaars en schrijvers’ heeft een mooi boekje opgeleverd met alle kunstwerken en gedichten. De nieuwe expositie ‘Hommage aan Ronald Soeliman’ is onder grote belangstelling geopend. We stellen u voor aan onze Floormanager en berichten over onze nieuweling: DSG Jong. Onze leden zijn op verschillende plaatsen actief en we hebben er twee nieuwe leden bij. De agenda voor dit jaar is goed gevuld met als ‘special’ een expositie om het 125 jarig jubileum van Warenhuis Vanderveen luister bij te zetten, met ook weer een rijk geïllustreerd boekje.

Hoewel we in Nederland een hoge vaccinatiegraad (84%) kennen blijft het corona virus nog steeds ons leven mede bepalen. Gelukkig kunnen we de spannende expositie van 29 DSG kunstenaars en Drentse Schrievers volgens plan openen op 5 november 2021. Hoe het onze leden in de afgelopen maanden is vergaan kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Het dagelijks leven wordt nog steeds bepaald door de maatregelen vanwege het corona virus. De DSG galerie is al wekenlang  niet toegankelijk en dat is jammer want sinds december 2020 beschikken we over een nieuwe lichtinstallatie. Onze leden zitten bepaald niet stil zoals blijkt uit de verhalen in deze nieuwsbrief. Er wordt al druk gewerkt aan onze groepsexpositie aan het einde van dit jaar samen met de Drentse Schrievers.

We zitten nog midden in de corona crisis en de verwachting is dat ons ‘normale’ leven nog langdurend op z’n kop zal staan. Bij Warenhuis Vanderveen staan ze tot het einde van het jaar op stelten, ondersteunt door DSG leden die schilderen in de etalage. Helaas is recentelijk Ronald Soeliman ons plotseling ontvallen. Een groot aantal leden is actief bezig met projecten en exposities en in onze eigen galerie verwachten we vanaf 6 november de tentoonstelling ‘Verhalen van de Huid’ van Francien Krieg met bijdragen van verschillende DSG leden. De tentoonstellingscommissie is er wederom in geslaagd (onder extra veel voorbehoud) een goed gevulde agenda op te stellen. En we verwelkomen twee nieuwe leden in ons midden.

Vanwege het Corona virus dat Nederland (en de rest van de wereld) in zijn greep heeft is ons dagelijks leven ingrijpend verandert. Gelukkig kan onze DSG galerie vooralsnog geopend blijven. De viering van ons 65 jarig jubileum kwam begin dit jaar ten einde met de succesvolle tentoonstelling in Pictura, Groningen. De expositie van onze nieuwe DSG leden zal wat langer te zien zijn in onze galerie. Werken van Ben Snijders waren te zien in China (nog voordat het virus toesloeg), Klaas Koops gaat bij Galerie H2000 exposeren en Marieke Geerlings gaat exposeren in de beeldentuin in Gees. Saskia Dingelstad is actief in Emmen en Zuidlaren en Erik van Ommen ontwierp het logo voor de Willibrordusprijs. Mark Lisser neemt ons mee in zijn ingekleurde herinneringen op basis van (meestal zwart-wit) jeugdfoto’s.

In dit jubileumjaar, dat alweer bijna ten einde loopt, is weer van alles gebeurd. We hebben er drie leden bij gekregen en helaas heeft er ook een bedankt. Het bestuur heeft twee wijzigingen ondergaan. We hebben deze periode drie leden tentoonstellingen buiten de eigen galerie gehouden en in de eigen galerie konden we genieten van De Quasi Realisten, Jan van Loon en de Klassieke Academie.
Verder besteden we aandacht aan enkele recente en toekomstige kunstuitingen waarbij onze leden zijn betrokken. Tot slot blikken we vooruit op de tentoonstelling van Rudi Seidel in onze eigen Galerie in januari 2020.

Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar en dat vieren we met verschillende tentoonstellingen buiten onze galerie. Dankzij de subsidie van de gemeente Assen kunnen we o.a. de inrichting van onze galerie verbeteren en onze website moderniseren. Wat kreeg de winnaar van de schrijfwedstrijd ‘Vanderveen op Stelten’ ?
Verder nieuws van of over onze leden Kees Thijn, Jan van Loon, Erik van Ommen, Fokko Rijkens, Mark Lisser, Marieke Geerlings, Francis Kilian, Nicole van der Veen-Kerssies en Tom van Dijk.

Het ziet er naar uit dat de onrust die enig tijd binnen onze vereniging heeft geheerst, nu definitief achter ons ligt. Op de laatste ledenvergadering was de stemming positief en harmonieus en we mochten daar bovendien meerdere nieuwe leden begroeten. Sinds de vorige nieuwsbrief is er niemand meer vertrokken en zijn er liefst vijf nieuwe leden bijgekomen. Daarmee telt onze vereniging nu 35 leden (32 kunstenaarsleden en 3 buitengewone leden).

We zijn alweer drie tentoonstellingen in de eigen galerie verder sinds de vorige nieuwsbrief en we mogen- met enige voorzichtigheid – concluderen dat het met de publieke belangstelling de goede kant uitgaat. Op de eerstvolgende tentoonstelling zal voor het eerst werk van buitenlandse gasten zijn te zien, namelijk van leden van het collectief KIR uit Oberhausen, waar het DSG vorig jaar te gast was.

Dit is de eerste (proef)afevering van de nieuwsbrief van het DSG in een nieuwe opzet. In en om het DSG heeft zich in de afgelopen periode zoveel vermeldenswaardigs afgespeeld, dat het bestuur gemeend heeft u daarvan wat beter op de hoogte te brengen en houden. Zo heeft onze voorzitter op 5 december j.l. een overeenkomst getekend met de directie van Warenhuis Vanderveen in Assen, waarbij definitief is afgesproken dat het DSG voortaan de tentoonstellingen in de galerieruimte boven de woonafdeling van het warenhuis gaat organiseren.