nieuwsbrief

In dit jubileumjaar, dat alweer bijna ten einde loopt, is weer van alles gebeurd. We hebben er drie leden bij gekregen en helaas heeft er ook een bedankt. Het bestuur heeft twee wijzigingen ondergaan. We hebben deze periode drie leden tentoonstellingen buiten de eigen galerie gehouden en in de eigen galerie konden we genieten van De Quasi Realisten, Jan van Loon en de Klassieke Academie.
Verder besteden we aandacht aan enkele recente en toekomstige kunstuitingen waarbij onze leden zijn betrokken. Tot slot blikken we vooruit op de tentoonstelling van Rudi Seidel in onze eigen Galerie in januari 2020.

Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar en dat vieren we met verschillende tentoonstellingen buiten onze galerie. Dankzij de subsidie van de gemeente Assen kunnen we o.a. de inrichting van onze galerie verbeteren en onze website moderniseren. Wat kreeg de winnaar van de schrijfwedstrijd ‘Vanderveen op Stelten’ ?
Verder nieuws van of over onze leden Kees Thijn, Jan van Loon, Erik van Ommen, Fokko Rijkens, Mark Lisser, Marieke Geerlings, Francis Kilian, Nicole van der Veen-Kerssies en Tom van Dijk.

Het ziet er naar uit dat de onrust die enig tijd binnen onze vereniging heeft geheerst, nu definitief achter ons ligt. Op de laatste ledenvergadering was de stemming positief en harmonieus en we mochten daar bovendien meerdere nieuwe leden begroeten. Sinds de vorige nieuwsbrief is er niemand meer vertrokken en zijn er liefst vijf nieuwe leden bijgekomen. Daarmee telt onze vereniging nu 35 leden (32 kunstenaarsleden en 3 buitengewone leden).

We zijn alweer drie tentoonstellingen in de eigen galerie verder sinds de vorige nieuwsbrief en we mogen- met enige voorzichtigheid – concluderen dat het met de publieke belangstelling de goede kant uitgaat. Op de eerstvolgende tentoonstelling zal voor het eerst werk van buitenlandse gasten zijn te zien, namelijk van leden van het collectief KIR uit Oberhausen, waar het DSG vorig jaar te gast was.

Dit is de eerste (proef)afevering van de nieuwsbrief van het DSG in een nieuwe opzet. In en om het DSG heeft zich in de afgelopen periode zoveel vermeldenswaardigs afgespeeld, dat het bestuur gemeend heeft u daarvan wat beter op de hoogte te brengen en houden. Zo heeft onze voorzitter op 5 december j.l. een overeenkomst getekend met de directie van Warenhuis Vanderveen in Assen, waarbij definitief is afgesproken dat het DSG voortaan de tentoonstellingen in de galerieruimte boven de woonafdeling van het warenhuis gaat organiseren.