nieuwsbrief

Hoewel we in Nederland een hoge vaccinatiegraad (84%) kennen blijft het corona virus nog steeds ons leven mede bepalen. Gelukkig kunnen we de spannende expositie van 29 DSG kunstenaars en Drentse Schrievers volgens plan openen op 5 november 2021. Hoe het onze leden in de afgelopen maanden is vergaan kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

We zitten nog steeds midden in de corona crisis en de verwachting is dat ons ‘normale’ leven nog langdurend op z’n kop zal staan. Bij Warenhuis Vanderveen staan ze tot het einde van het jaar op stelten, ondersteunt door DSG leden die schilderen in de etalage. Helaas is recentelijk Ronald Soeliman ons plotseling ontvallen. Een groot aantal leden is actief bezig met projecten en exposities en in onze eigen galerie verwachten we vanaf 6 november de tentoonstelling ‘Verhalen van de Huid’ van Francien Krieg met bijdragen van verschillende DSG leden. De tentoonstellingscommissie is er wederom in geslaagd (onder extra veel voorbehoud) een goed gevulde agenda op te stellen. En we verwelkomen twee nieuwe leden in ons midden.

Het dagelijks leven wordt nog steeds bepaald door de maatregelen vanwege het corona virus. De DSG galerie is al wekenlang  niet toegankelijk en dat is jammer want sinds december 2020 beschikken we over een nieuwe lichtinstallatie. Onze leden zitten bepaald niet stil zoals blijkt uit de verhalen in deze nieuwsbrief. Er wordt al druk gewerkt aan onze groepsexpositie aan het einde van dit jaar samen met de Drentse Schrievers.

Vanwege het Corona virus dat Nederland (en de rest van de wereld) in zijn greep heeft is ons dagelijks leven ingrijpend verandert. Gelukkig kan onze DSG galerie vooralsnog geopend blijven. De viering van ons 65 jarig jubileum kwam begin dit jaar ten einde met de succesvolle tentoonstelling in Pictura, Groningen. De expositie van onze nieuwe DSG leden zal wat langer te zien zijn in onze galerie. Werken van Ben Snijders waren te zien in China (nog voordat het virus toesloeg), Klaas Koops gaat bij Galerie H2000 exposeren en Marieke Geerlings gaat exposeren in de beeldentuin in Gees. Saskia Dingelstad is actief in Emmen en Zuidlaren en Erik van Ommen ontwierp het logo voor de Willibrordusprijs. Mark Lisser neemt ons mee in zijn ingekleurde herinneringen op basis van (meestal zwart-wit) jeugdfoto’s.

In dit jubileumjaar, dat alweer bijna ten einde loopt, is weer van alles gebeurd. We hebben er drie leden bij gekregen en helaas heeft er ook een bedankt. Het bestuur heeft twee wijzigingen ondergaan. We hebben deze periode drie leden tentoonstellingen buiten de eigen galerie gehouden en in de eigen galerie konden we genieten van De Quasi Realisten, Jan van Loon en de Klassieke Academie.
Verder besteden we aandacht aan enkele recente en toekomstige kunstuitingen waarbij onze leden zijn betrokken. Tot slot blikken we vooruit op de tentoonstelling van Rudi Seidel in onze eigen Galerie in januari 2020.

Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar en dat vieren we met verschillende tentoonstellingen buiten onze galerie. Dankzij de subsidie van de gemeente Assen kunnen we o.a. de inrichting van onze galerie verbeteren en onze website moderniseren. Wat kreeg de winnaar van de schrijfwedstrijd ‘Vanderveen op Stelten’ ?
Verder nieuws van of over onze leden Kees Thijn, Jan van Loon, Erik van Ommen, Fokko Rijkens, Mark Lisser, Marieke Geerlings, Francis Kilian, Nicole van der Veen-Kerssies en Tom van Dijk.

Het ziet er naar uit dat de onrust die enig tijd binnen onze vereniging heeft geheerst, nu definitief achter ons ligt. Op de laatste ledenvergadering was de stemming positief en harmonieus en we mochten daar bovendien meerdere nieuwe leden begroeten. Sinds de vorige nieuwsbrief is er niemand meer vertrokken en zijn er liefst vijf nieuwe leden bijgekomen. Daarmee telt onze vereniging nu 35 leden (32 kunstenaarsleden en 3 buitengewone leden).

We zijn alweer drie tentoonstellingen in de eigen galerie verder sinds de vorige nieuwsbrief en we mogen- met enige voorzichtigheid – concluderen dat het met de publieke belangstelling de goede kant uitgaat. Op de eerstvolgende tentoonstelling zal voor het eerst werk van buitenlandse gasten zijn te zien, namelijk van leden van het collectief KIR uit Oberhausen, waar het DSG vorig jaar te gast was.

Dit is de eerste (proef)afevering van de nieuwsbrief van het DSG in een nieuwe opzet. In en om het DSG heeft zich in de afgelopen periode zoveel vermeldenswaardigs afgespeeld, dat het bestuur gemeend heeft u daarvan wat beter op de hoogte te brengen en houden. Zo heeft onze voorzitter op 5 december j.l. een overeenkomst getekend met de directie van Warenhuis Vanderveen in Assen, waarbij definitief is afgesproken dat het DSG voortaan de tentoonstellingen in de galerieruimte boven de woonafdeling van het warenhuis gaat organiseren.