DSG – Nieuwsbrief nr 3 – oktober 2018

Het ziet er naar uit dat de onrust die enig tijd binnen onze vereniging heeft geheerst, nu definitief achter ons ligt. Op de laatste ledenvergadering was de stemming positief en harmonieus en we mochten daar bovendien meerdere nieuwe leden begroeten. Sinds de vorige nieuwsbrief is er niemand meer vertrokken en zijn er liefst vijf nieuwe leden bijgekomen. Daarmee telt onze vereniging nu 35 leden (32 kunstenaarsleden en 3 buitengewone leden).