Nieuwe statuten getekend bij de notaris 17 mei 2019

Vrijdagmorgen 17 mei om 09.00 uur heeft het bestuur de notariële akte ondertekend van de nieuwe statuten van onze vereniging. Tijdens de algemene vergadering van 5 april j.l. zijn de, door het bestuur, voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. Zo is ondermeer de doelstelling van de vereniging aangepast, zijn de voorwaarden voor het aangaan van het lidmaatschap opnieuw beschreven en zijn er voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.
De handelingen werden vastgelegd door de vice-voorzitter Jan Jaap Heij.