Marieke Geerlings

Gevolg I

Als mijn kijkwereld (buiten) met mijn ideeënwereld (binnen) samensmelt wordt het beeld geboren: soms langzaam soms snel, maar altijd onontkoombaar. Wanneer een cocon openscheurt en prijsgeeft wat er al die tijd opgesloten heeft gezeten is er een complex proces ten einde. Het ontstaan van het nieuwe heeft precies die tijd genomen die er voor nodig is om een andere bestaansvorm te rechtvaardigen. De omzetting is volledig, de nieuwe vorm laat zich gelden en er is geen weg terug.

Gevolg 2
Gevolg totaaloverzicht

Bij het maken van mijn beelden voelt het precies zo. Ik neem precies die tijd die nodig is om mijn “cocon” te spinnen, zodat het nieuwe op zijn eigen tijd aan de buitenwereld kan worden getoond om vervolgens los te worden gelaten. Aantekeningen in mijn dagboek is een wezenlijk onderdeel van mijn werk omdat het werkt als een katalysator van mijn handelen. In het schrijven vind ik dan de essentie die ik niet altijd opmerk als ik met iets bezig ben. Tijdens het werkproces naar aanleiding van een idee komen er altijd dingen tussendoor die zijdelings te maken hebben met de eerstgenoemde interesses, omdat ik dan opeens iets zie dat ik wil uitproberen. Soms integreert het in het ″originele″ werk, vaak blijft het ook liggen voor later, maar is dan wel al vastgelegd in mijn dagboek.

Marieke Geerlings
Stieltjeskanaal 24
7756 PE Stieltjeskanaal
telefoon    0524-523505 / 06 1223 8286
e-mail         geerlingsmarieke@gmail.com
website     www.mariekegeerlings.nl