Henk Rusman

Alles is structuur en ordening
Uit het oeuvre dat Henk Rusman tot nu toe heeft opgebouwd, rijst het beeld op van een ordenende geest. Elementaire wiskundige vormen als vierkant en cirkel vormen de basis van zijn onderzoek naar wetmatigheden van deling, herhalingen en ritmiek. Keer op keer levert hij het bewijs dat een constructivistische aanpak vindingrijkheid niet hoeft uit te sluiten.

In zijn objecten combineert hij het denken in materie en maatvoering, met het onvermoeibare zoeken naar verrassende invalshoeken. Met zorg, aandacht en toewijding bouwt hij zijn beelden op en komt dan tot oorspronkelijke vormen, die ingenieus en geraffineerd zijn geconstrueerd en een bijzondere interactie aangaan met de ruimte waarin ze geplaatst zijn.

Beleving
Een inspiratiebron voor hem is de omgeving zoals we die beleven: vormgegeven landschappen, stedelijke situaties en structuren van groeiprocessen om ons heen.
Het beleven van de vorm speelt altijd een rol bij het zien van zijn beelden. Zo kunnen de kleine beelden, ondanks hun strengheid, als intiem en poëtisch worden ervaren, terwijl de monumentale werken in de publieke ruimte nadrukkelijker uitnodigen om vorm en ruimte fysiek te beleven.

Rusman: ´In opdrachtsituaties probeer ik met mijn bijdrage een meerwaarde te geven/ leveren aan de ruimtelijke inrichting, waarbij het kunstwerk wezenlijk bijdraagt aan de identiteit van de omgeving.’
In zijn autonome werk zoomt Rusman nadrukkelijker in op maatverhoudingen, structuren en herhalingspatronen als een abstracte verbeeldingskracht.

Henk Rusman
Polakkenweg 3
9422 BP Smilde
Telefoon     06 5421 1624
E-mail          h.rusman@planet.nl
website      www.henkrusman.nl