Cor Sonke

Schilderen is voor Cor Sonke een zoektocht naar eenvoud van vorm en kleur in gelaagdheid en transparantie. Gefascineerd door de dagelijkse vormen om hem heen, zoals b.v. in de beleving van een landschap, met ritmes in bomen, stenen of geploegd land, vormen van dingen waar je normaal gesproken zo aan voorbij kunt lopen. Zijn werk vormt zich over het algemeen vanuit abstractie, hierdoor blijft het onderwerp ondergeschikt aan het schilderij. Door onstuimig onderzoekende aard en berispend differentiatiedrift ontstaat verscheidenheid in zijn werk. Hierdoor ontstaan ook zijn objecten. Net als bij het schilderen is het een soort bouwen, toevoegen en weghalen. De ene stap kan niet ontstaan zonder de voorgaande. Stukken hout, roestig ijzer, stenen of ander gevonden materiaal zijn hierbij het uitgangspunt. Ondanks de verscheidenheid, zijn er wel degelijk overeenkomsten. Met snelle onderzoekende verwerking van materiaal vindt hij bepaalde vormen, welke uitgewerkt worden tot een beheersbaar en soms sereen eindresultaat. Of zijn werk abstract is of figuratieve elementen bevat, bepaalde vormen en eenvoud waarnaar hij op zoek is komen terug. Gevoed door de sfeer van muziek en indrukken van het bestaan, verwonderd door de confrontatie met de realiteit, is het eindresultaat vaak een verwijzing in het proces van de gemaakte werkelijkheid.

Ronald Soeliman

Een moderne gedreven schilder die de beleving van het landschap, duinen en zee daadwerkelijk laat zien en voelen
Zijn werk wordt door kunsthistorici wel vergeleken met dat van Impressionisten als Claude Monet, maar ook met het werk van William Turner en Vincent van Gogh. Hij wordt vooral gewaardeerd om het licht en de sfeer die door zijn bijzondere kleurgebruik en verftoets in zijn schilderijen gevangen worden.
Vanuit zijn woonplaats Zuidlaarderveen trekt hij het Drentse landschap in, dat hem erg inspireert. Hij schildert vaak ter plekke, en plein air. Naast Drentse heide, zandverstuivingen en akkers heeft hij een grote voorliefde voor de duinen en de zee. Hij neemt hiervan de essentie in zich op en werkt dit in zijn atelier uit tot het uiteindelijke beeld. Het gaat hem hierbij om het treffen van de sfeer van het moment. Het werk van Ronald Soeliman is met paletmes geschilderd. De verf is met royale toets aangebracht, waarbij de sporen van het paletmes nog duidelijk zichtbaar zijn; soms krast hij er een lijn mee in de nog natte verf om bijvoorbeeld fijne takjes te suggereren. Het lijkt af en toe alsof hij aan het boetseren is met de verf.
De kleurwerking is erg intens. Door middel van vibratie in kleur cre�ert hij diepte op het platte vlak, waarbij hij de verf het werk laat doen. Toch wordt er niets aan het toeval overgelaten: elke kleurtoets is er heel bewust neergezet omdat die iets toevoegt aan het beeld. Dit beeld wordt bepaald door de manier van werken en het gebruikte kleurenpalet. Het licht voert de boventoon en de essentie van het landschap is de drager van dat licht. Het schilderen van sfeer, emotie, kleur, geur, licht, hitte: het zijn allemaal abstracte begrippen. Maar voor Ronald Soeliman zijn zij van essentieel belang voor zijn schilderijen.
Naast vrij werk maakt Ronald Soeliman ook werk in opdracht en verzorgt hij cursussen en workshops voor groepen, bijvoorbeeld voor schoolklassen, personeelsverenigingen of vriendengroepen.

Betty Simonides

Simonides is gefascineerd door schilderkunst. Ze bestudeert in haar werk de materialiteit van verf en de relatie van verf tot de drager. De relatie ruimtelijkheid en de schilderkunstige ervaring zijn hier een essentieel onderdeel van.

Het werk wordt gemaakt op basis van een concept waarin het platte vlak een uitgangspunt vormt. De verf wordt middels ‘afspraken’ op verschillende manieren op het vlak aangebracht of hiermee geassocieerd. In een ritme van kleur, zwart, wit en materiaal vormen deze het palet waarbinnen gewerkt wordt.

Betty Simonides
Elzenlaan 10 (Atelier)
9422 ES Smilde
telefoon     0617739475
e-mail          simonides39@zonnet.nl
website      www.bettysimonides.com

Rita Lentz

Het zoeken naar een balans in tegenstellingen is een essentieel gegeven in mijn werk. Van verschillende beeldfragmenten probeer ik een nieuwe, harmonische eenheid te maken. Mystieke en aardse elementen worden verbonden in de compositie. Soms ontstaat een landschappelijk beeld, soms is het beeld puur abstract, zodat ieder zijn eigen associaties kan hebben. De balans in tegenstellingen is belangrijk:
–  rust tegenover drukte
–  de scherpe lijn tegenover de zachte lijn
–  de nacht tegenover de dag
–  het organische tegenover het anorganische
–  het geordende tegenover het chaotische
Ik maak een ordening in de flitsen, gedachten en indrukken die ik in mijn hoofd heb. Al heb ik een vrij duidelijk idee in het begin, tijdens het proces van drukken gaat het altijd een eigen leven leiden. Het uiteindelijke resultaat komt bijna nooit overeen met wat ik in eerste instantie in gedachten had. De structuren, vormen en kleuren dwingen mij bij elke drukgang te heroverwegen. Soms gebruik ik de computer bij het maken van schetsen, maar vaak zijn alleen de hoofdlijnen van zo’n schets nog in het werk terug te vinden.
Als op een gegeven moment een soort verstilling heeft plaatsgevonden en het evenwicht naar mijn idee bereikt is, dan stop ik. Elke toevoeging zou dan afbreuk doen aan het totaalbeeld.