Frans van der Veen

Frans van der Veen groeide tussen 1960 en 1980 uit van een kleurige expressionist tot een geserreerd abstrahist, kort na 1980 liet hij de figuratie weer in zijn werk toe. De aanvankelijk nog gedempte toon veranderde in de jaren negentig tot directe kleurigheid. Bij alle herkenbaarheid gaat hij locale anekdotiek uit de weg. Zijn motieven vindt hij in de directe omgeving, maar meer nog in zuidelijke landen en landstreken: de Jura, Toscane en Umbrië.

Kees Thijn

Herfst, 90×122 cm, 2006

Lid Drents Schildersgenootschap sinds 1972 (12 jaar als voorzitter) Lid Pulchri Studio, Den Haag sinds 2005.
Kees Thijn is professioneel kunstschilder sinds 1966. Geboren in Nederland en woonachtig in de stad Groningen. Schilderen is een belangrijk instrument in zijn leven geworden om zijn innerlijke belevingen en emoties gestalte te geven.
Hij heeft een rijk , origineel en erg persoonlijk , oeuvre op zijn naam staan en schildert fantasierijke, figuratieve schilderijen met een mix van invloeden uit symbolistische, surrealistische, classicistische en allegorische kunst. Tevens schildert hij realistische portretten met symboliek en stillevens.
De fijnheid en precisie van de schilderijen worden verhoogd door de rijkheid van kleur en schakeringen waarmee de kunstenaar een aantal van zijn passies tot uitdrukking brengt zoals; het leven, de natuur, het humanisme en de politiek.
Het oeuvre is bedoeld als een viering van het leven. De meer aandachtige beschouwer zal opmerken dat Kees Thijn mooi samengestelde, complexe beelden laat zien bestaande uit verborgen details en composities met een secondaire symboliek die altijd levendig blijft.
Hij neemt regelmatig deel aan zowel nationale als internationale exposities en kunstmanifestaties. Werken van hem zijn aangekocht door musea zoals het Drents Museum te Assen , Museum “Het Markiezenhof” te Bergen op Zoom, het Stedelijk Museum Zwolle, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) , door bedrijven en talrijke particuliere collectioneurs in binnen- en buitenland.

Wia Stegeman

Schilderen, tekenen, installaties en fotografie zijn de werkterreinen van multidisciplinair kunstenaar Wia Stegeman. Ze onderzoekt de ervaring van kunst in relatie tot de werkelijkheid, waarbij ze verbinding zoekt met de open, allesomvattende dimensie die rondom en voor alles ligt.
De natuur en het landschap zijn steeds weerkerende thema’s in haar werk waarin ze zich richt op de tijdelijkheid van de ervaring die samenvalt met het onveranderlijke.

Cor Sonke

Schilderen is voor Cor Sonke een zoektocht naar eenvoud van vorm en kleur in gelaagdheid en transparantie. Gefascineerd door de dagelijkse vormen om hem heen, zoals b.v. in de beleving van een landschap, met ritmes in bomen, stenen of geploegd land, vormen van dingen waar je normaal gesproken zo aan voorbij kunt lopen. Zijn werk vormt zich over het algemeen vanuit abstractie, hierdoor blijft het onderwerp ondergeschikt aan het schilderij. Door onstuimig onderzoekende aard en berispend differentiatiedrift ontstaat verscheidenheid in zijn werk. Hierdoor ontstaan ook zijn objecten. Net als bij het schilderen is het een soort bouwen, toevoegen en weghalen. De ene stap kan niet ontstaan zonder de voorgaande. Stukken hout, roestig ijzer, stenen of ander gevonden materiaal zijn hierbij het uitgangspunt. Ondanks de verscheidenheid, zijn er wel degelijk overeenkomsten. Met snelle onderzoekende verwerking van materiaal vindt hij bepaalde vormen, welke uitgewerkt worden tot een beheersbaar en soms sereen eindresultaat. Of zijn werk abstract is of figuratieve elementen bevat, bepaalde vormen en eenvoud waarnaar hij op zoek is komen terug. Gevoed door de sfeer van muziek en indrukken van het bestaan, verwonderd door de confrontatie met de realiteit, is het eindresultaat vaak een verwijzing in het proces van de gemaakte werkelijkheid.

Ronald Soeliman

Een moderne gedreven schilder die de beleving van het landschap, duinen en zee daadwerkelijk laat zien en voelen
Zijn werk wordt door kunsthistorici wel vergeleken met dat van Impressionisten als Claude Monet, maar ook met het werk van William Turner en Vincent van Gogh. Hij wordt vooral gewaardeerd om het licht en de sfeer die door zijn bijzondere kleurgebruik en verftoets in zijn schilderijen gevangen worden.
Vanuit zijn woonplaats Zuidlaarderveen trekt hij het Drentse landschap in, dat hem erg inspireert. Hij schildert vaak ter plekke, en plein air. Naast Drentse heide, zandverstuivingen en akkers heeft hij een grote voorliefde voor de duinen en de zee. Hij neemt hiervan de essentie in zich op en werkt dit in zijn atelier uit tot het uiteindelijke beeld. Het gaat hem hierbij om het treffen van de sfeer van het moment. Het werk van Ronald Soeliman is met paletmes geschilderd. De verf is met royale toets aangebracht, waarbij de sporen van het paletmes nog duidelijk zichtbaar zijn; soms krast hij er een lijn mee in de nog natte verf om bijvoorbeeld fijne takjes te suggereren. Het lijkt af en toe alsof hij aan het boetseren is met de verf.
De kleurwerking is erg intens. Door middel van vibratie in kleur cre�ert hij diepte op het platte vlak, waarbij hij de verf het werk laat doen. Toch wordt er niets aan het toeval overgelaten: elke kleurtoets is er heel bewust neergezet omdat die iets toevoegt aan het beeld. Dit beeld wordt bepaald door de manier van werken en het gebruikte kleurenpalet. Het licht voert de boventoon en de essentie van het landschap is de drager van dat licht. Het schilderen van sfeer, emotie, kleur, geur, licht, hitte: het zijn allemaal abstracte begrippen. Maar voor Ronald Soeliman zijn zij van essentieel belang voor zijn schilderijen.
Naast vrij werk maakt Ronald Soeliman ook werk in opdracht en verzorgt hij cursussen en workshops voor groepen, bijvoorbeeld voor schoolklassen, personeelsverenigingen of vriendengroepen.

Betty Simonides

Simonides is gefascineerd door schilderkunst. Ze bestudeert in haar werk de materialiteit van verf en de relatie van verf tot de drager. De relatie ruimtelijkheid en de schilderkunstige ervaring zijn hier een essentieel onderdeel van.

Het werk wordt gemaakt op basis van een concept waarin het platte vlak een uitgangspunt vormt. De verf wordt middels ‘afspraken’ op verschillende manieren op het vlak aangebracht of hiermee geassocieerd. In een ritme van kleur, zwart, wit en materiaal vormen deze het palet waarbinnen gewerkt wordt.

Betty Simonides
Elzenlaan 10 (Atelier)
9422 ES Smilde
telefoon     0617739475
e-mail          simonides39@zonnet.nl
website      www.bettysimonides.com

Anne-Will Lufting

Cadmium yellow + aqua, 44 x 55 x 6 cm, verf op bisonyl

Anne-Will Lufting (1992) studeerde in 2017 cum laude af aan Academie Minerva te Groningen en is winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur 2019.
Het werk van Anne-Will Lufting berust op twee uitgangspunten: de fundamentele schilderkunst, waarbij het uitsluitend draait om de formele aspecten als kleur, vorm, formaat en materiaal, en haar fascinatie voor vouwen en plooien in glimmende materialen.


In de vorige eeuw ontstond binnen de schilderkunst de tendens om de functie van het schilderij te herdefiniëren. De schilderkunst werd doodverklaard en moest als het ware opnieuw worden uitgevonden. Anne-Will Lufting lijkt met haar beelden op die ontwikkeling in te haken door in haar onderzoek het geschilderde doek te ontleden en te analyseren. Wat is schilderen? Simpel gezegd: het aanbrengen van gekleurde pigmenten, de verf, op een doek. Anne-Will Lufting doet daar nog een schep bovenop. Het linnen of katoen van de drager heeft zij vervangen door zeildoek, en de spielatten door andere materialen die verschillend zijn van formaat en dikte. 

Traffic Red Riviera

Zeildoek is een stug en weerbarstig materiaal dat zich niet soepel laat vouwen en is zeer kwetsbaar. Dergelijke eigenschappen zoekt Lufting bewust op. Door zich te meten met het materiaal ontstaan verrassende wendingen die zij op voorhand niet had kunnen voorzien. Het materiaal ontsnapt aan haar wil. Dat is precies wat Anne-Will Lufting nastreeft: beelden maken waarbij perfectie en imperfectie vechten om schoonheid. In combinatie met het glimmende oppervlak ontstaat, gelijk als in een dans, een spel van aantrekken en afstoten. Wanneer het zeildoek om het object is aangebracht, wordt het met verf beschilderd in twee contrasterende kleuren die strak tegen elkaar worden aangebracht.

Piglet pink pastel


Aangezien het zeildoek nergens een glad oppervlak raakt, vergt deze handeling om precisie en concentratie. Het eindresultaat prikkelt de verbeelding, omdat het zich beweegt op de scheidslijn tussen tweedimensionaliteit en driedimensionaliteit. Elk wandobject vertoont enerzijds kenmerken van een sculptuur en anderzijds die van een schilderij. Door de manier waarop Anne-Will Lufting beide componenten combineert bevraagt zij de schilderkunst opnieuw en opent de deur voor nieuwe mogelijkheden. 

Anne-Will Lufting
H.J. Kniggestraat 137
9501 NK Stadskanaal 
e-mail            info@annewill.nl
website        www.annewill.nl

Rita Lentz

Het zoeken naar een balans in tegenstellingen is een essentieel gegeven in mijn werk. Van verschillende beeldfragmenten probeer ik een nieuwe, harmonische eenheid te maken. Mystieke en aardse elementen worden verbonden in de compositie. Soms ontstaat een landschappelijk beeld, soms is het beeld puur abstract, zodat ieder zijn eigen associaties kan hebben. De balans in tegenstellingen is belangrijk:
–  rust tegenover drukte
–  de scherpe lijn tegenover de zachte lijn
–  de nacht tegenover de dag
–  het organische tegenover het anorganische
–  het geordende tegenover het chaotische
Ik maak een ordening in de flitsen, gedachten en indrukken die ik in mijn hoofd heb. Al heb ik een vrij duidelijk idee in het begin, tijdens het proces van drukken gaat het altijd een eigen leven leiden. Het uiteindelijke resultaat komt bijna nooit overeen met wat ik in eerste instantie in gedachten had. De structuren, vormen en kleuren dwingen mij bij elke drukgang te heroverwegen. Soms gebruik ik de computer bij het maken van schetsen, maar vaak zijn alleen de hoofdlijnen van zo’n schets nog in het werk terug te vinden.
Als op een gegeven moment een soort verstilling heeft plaatsgevonden en het evenwicht naar mijn idee bereikt is, dan stop ik. Elke toevoeging zou dan afbreuk doen aan het totaalbeeld.

Ala Khonikava

Een zonnige oktoberdag, 100 x 100 cm, Acryl, Op doek, 2018


Ik heet Ala Khonikava. Ja, klopt, ik ben van buitenlandse afkomst. In Wit-Rusland, mijn geboorte land, heb ik het diploma decoratieve kunst en textielontwerp aan de kunstacademie gehaald. Ik woon al jaren in Nederland, het land van prachtige, iets sombere landschappen en gelukkig glimlachende mensen. In mijn atelier in Meppel werk ik aan verschillende kunstprojecten.


Mijn stijl is impressionistisch, lyrisch en decoratief. Het landschap speelt een hoofdrol in mijn werken: natuurlijke vormen en lijnen van bomen, ritme van riet en takken, scherpe kleurcontrasten van lucht en veld, spelen met licht en schaduw. Ik kan in vervoering raken van eenvoudige dingen in de natuur, zoals een blaadje of een steen met een bijzonder patroon.

I see the sea, 100 x 120 cm, Acryl, Op doek, 2018
Ochtendwandeling, 100 x 80 cm, Acryl, Op doek, 2017


Ik wil met mijn werken een kleur- en structuurrijk accent aan een interieur geven, dat sfeer in huis brengt. Maar het kunstwerk moet ook ″raken″: je anders om je heen laten kijken en dingen tonen die onopvallend zijn, zoals het spel van een lichtstraal tussen wuivende riet.

Korenveld met wat onkruid, 70 x 150 cm, Acryl, Op doek, 2017

Sake Elzinga

Sake Elzinga (Groningen 1959), Fotograaf.

Opgeleid aan de fotovakschool te Apeldoorn. Na een vijftal jaren vooral technische ervaring te hebben opgedaan, sinds 1982 werkzaam als zelfstandig fotograaf.
Zijn thuisbasis is Assen. Elzinga’s werkterrein is breed: van de actuele politiek tot sport en tot kunst en cultuur; de opdrachten liggen op regionaal, nationaal en internationaal gebied. Sinds 1987 is hij een van de vaste fotocorrespondenten voor het NRC Handelsblad.

Sake Elzinga is een geregelde deelnemer aan belangrijke groeps- en solotentoonstellingen. Vele publicaties zijn verlucht met zijn foto’s. Hij ontving verschillende fotoprijzen, o.a. in 1990 de tweede prijs Sport World Press, in 1994 de eerste prijs in de categorie Documentair Nederland in de Zilveren Camera en in 2001 de eerste prijs in de categorie Kunst, Cultuur, Architectuur en Techniek in de Zilveren Camera.

Voor zijn serie over Tsjernobyl ontving hij in 1996 de Fuji Award, een hoge onderscheiding in de fotowereld.

Sake Elzinga
Beilerstraat 27
9401 PB Assen
telefoon    0592 313470
e-mail        sake@xs4all.nl
website    www.sakeelzinga.nl