Artificial Intelligence : Brainstorm Sessie met de HKU

Enige tijd geleden werd het DSG bestuur benadert door een studente van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU): of wij wilden meewerken aan een onderzoek naar de effecten van Artificiële Intelligentie (AI) op de traditionele kunstenaar. Een groepje van tien DSG’ers zag daar wel brood in en weldra zaten we met z’n allen rond een tafel in de DSG Galerie om, onder leiding van Cathelijne Abels,  over AI te brainstormen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat traditionele kunstschilders en tekenaars nog niet zoveel weten over AI, maar zij hebben wel behoefte aan betrouwbare informatie. Zo weten velen bijvoorbeeld niet hoe ze hun eigen traditionele werk kunnen beschermen tegen het ongewenst terechtkomen in AI-systemen. In samenwerking met een kunstenaars organisatie wil Cathelijne, door meer bewustwording te creëren, hier iets aan doen.

Na een wat aarzelend begin vlogen de post-it briefjes al snel over tafel en zijn we er in geslaagd om voldoende ideeën te genereren. Die kunnen Cathelijne op weg helpen om een gebruiksvriendelijk informatie systeem te bouwen. Zo’n systeem kan ons in de toekomst helpen om de voor- en nadelen van AI beter te begrijpen en ons wellicht een zetje in de juiste richting geven om AI ook zelf te gebruiken.

Op de website van de Kunstenbond is meer informatie over AI te vinden met de onderstaande links:

kunstenbond

samen de koers van AI bepalen

Wat kan ik doen om mijn werk te beschermen tegen ongewenst gebruik door AI

Opening expositie Zand, Klei en Veen – van Gogh Nu

Vrijdag 12 januari is de expositie Zand, Klei en Veen – van Gogh Nu geopend door wethouder Bert Jan ten Oever, verantwoordelijk voor het gemeentelijk cultuur beleid in Assen. De wethouder prees de voortvarendheid van het DSG om met deze expositie aansluiting te zoeken bij het belangrijke van Gogh jubileum jaar in Drenthe. Tevens riep hij op om de naamsbekendheid van de DSG Galerie te vergroten, opdat alle Assenaren kennis kunnen nemen van dit Kunst- en Cultuur aanbod.

Naast de kunstwerken van 14 DSG leden vormen de prachtige (Groningse) landschap foto’s van Clementine van der Bent een belangrijk onderdeel van de expositie.

Voorzitter Fokko Rijkens nodigde vervolgens alle aanwezigen uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar 2024.

PERSBERICHT Expositie Zand,  Klei en Veen – van Gogh nu

                                                                        PERSBERICHT

140 jaar geleden stapte Vincent van Gogh uit de trein in Hoogeveen en begon aan zijn reis door Drenthe. Wat trof hij daar aan? Uitgestrekte heidevelden, afgegraven veengronden, bemoste huizen en schaapskooien, bomen in herfsttooi. Maar wat zou hij gezien hebben als hij nu uit de trein was gestapt? Nog steeds landschappen van zand, klei en veen, overlopend in de onlanden van Groningen. Clementine v.d.Bent laat dat in haar foto’s zien samen met 14 kunstenaars van het DSG.

Clementine v.d.Bent laat zich als een ontdekkingsreiziger verwonderen door de uitgestrekte velden en desolate sferen van het Groninger landschap.

Siemen Dijkstra toont zijn sterke verbondenheid met het Groningse en Drentse rurale landschap, waar hij opgroeide als kind.

Rineke Hollemans laat in haar houtsneden het afwisselende landschap van de groenlanden, velden en stroomdalen zien met een mozaïek van kleine bosjes, zandduinen, graslanden en heidevelden.

In het werk van Herman Kolker is de invloed te zien van de mens op turfvelden, dijken, kwelders en essen.

Sikko Mulder werkt vanuit structuur en kleur naar een samengaan hiervan met een zwak heimwee naar het landschap.

In het werk van Erik van Ommen spelen natuur en vogels in het bijzonder een grote rol.

Wanneer je met je ogen door een bos van Wout Wachtmeester wandelt, voel je de sprankeling van het licht op je gezicht, hoor je het knisperen van de bladeren, het ruisen van de wind en het knappen van een takje onder je voeten.

Het landschap is überhaupt een belangrijk thema binnen het DSG. De provincie Drenthe heeft nog steeds veel moeras-en heidegebieden met beekjes, vennen, poelen en meertjes. Menselijke ingrepen, zoals wegen, kanalisaties, stroomleidingen en bouwwerken passen zich bijna vanzelfsprekend in de artistieke waarneming aan zonder het landschap geweld aan te doen. Juist op deze manier wordt het proces van continue verandering en van het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur indringend als thema behandeld. Weidse en sterk horizontaal gelede duin -en polderlandschappen, een roerige wolkenhemel en het spel van het licht op waterpartijen, akkers, weilanden en daken worden soms op een realistische, soms op een impressionistische manier geïnterpreteerd, soms verdwijnt het landschap in abstracte en atmosferische kleurvlakken. Zoals ook te zien is in het werk van Mieke Clement, Marieke Geerlings, Mark Lisser, Jan van Loon, Albert Rademaker, Jowan Remmig, Fokko Rijkens en Nicole v.d.Veen – Kerssies.                                                                   

PERSBERICHT

Van 3 november – 12 januari is in de galerie DSG de expositie te zien  De babyboomers van het DSG en van Gogh, met 8 zeventigers en grootmeesters van onze kunstenaarsvereniging.

Een belangrijk thema is het landschap. De provincie Drenthe heeft nog steeds veel moeras-en heidegebieden met beekjes, vennen, poelen en meertjes. Menselijke ingrepen, zoals wegen, kanalisaties, stroomleidingen en bouwwerken passen zich bijna vanzelfsprekend in de artistieke waarneming aan zonder het landschap geweld aan te doen. Juist op deze manier wordt het proces van continue verandering en van het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur indringend als thema behandeld. Weidse en sterk horizontaal gelede duin-en polderlandschappen, een roerige wolkenhemel en het spel van het licht op waterpartijen, akkers, weilanden en daken worden soms op een realistische, soms op een impressionistische manier geïnterpreteerd, soms verdwijnt het landschap in abstracte en atmosferische kleurvlakken.

Ook de mens wordt vaak als thema gebruikt, in portretten, in poëtische en intieme situaties, maar ook in magische en bevreemdende ruimtelijke omgevingen, op idyllische plekken en in overvolle hallen. In de ruimtelijke werken tonen mens en dier op fascinerende wijze hun eigen aard en breekbaar werkende vegetabiele vormen lijken steeds meer ruimte te veroveren.

Veel kunstenaars brengen in hun werk listige, humoristische, verstopte en provocerende boodschappen over, die door de kijker moeten worden ontraadseld.

Woordspelingen in de titels van de werken en het geven van een nieuwe betekenis aan gevonden dingen en gebruiksvoorwerpen herinneren aan de magisch realisten, surrealisten en conceptuele kunstenaars.

In het kader van de activiteiten rondom van Gogh in Drenthe hebben wij de 8 kunstenaars gevraagd: wat heb jij met Vincent van Gogh? Zij laten dat zien in hun werk of in een statement.