Betty Simonides

Simonides is gefascineerd door schilderkunst. Ze bestudeert in haar werk de materialiteit van verf en de relatie van verf tot de drager. De relatie ruimtelijkheid en de schilderkunstige ervaring zijn hier een essentieel onderdeel van.

Het werk wordt gemaakt op basis van een concept waarin het platte vlak een uitgangspunt vormt. De verf wordt middels ‘afspraken’ op verschillende manieren op het vlak aangebracht of hiermee geassocieerd. In een ritme van kleur, zwart, wit en materiaal vormen deze het palet waarbinnen gewerkt wordt.

Betty Simonides
Elzenlaan 10 (Atelier)
9422 ES Smilde
telefoon     0617739475
e-mail          simonides39@zonnet.nl
website      www.bettysimonides.com